Stilgehouden.nl

Joke's On You: New Red Order parodieert de diepste verlangens van de samenleving

Joke's On You: New Red Order parodieert de diepste verlangens van de samenleving

Bron

In 1834 vormde een groep politiek machtige en patriottisch ingestelde blanke mannen de Verbeterde Orde van Rode Mannen. Gemodelleerd naar hun perceptie van inheemse culturen, kleedden leden van de broederlijke organisatie, waaronder invloedrijke figuren zoals Warren G. Harding en Theodore Roosevelt, zich rood aan en voerden 'heilige' rituelen uit – een demonstratie van niet alleen hun band met de broederschap, maar ook met het land dat ze als hun geboorterecht opeisten. New Red Order (NRO), met als kernleden de inheemse kunstenaars Adam Khalil, Zack Khalil en Jackson Polys, speelt de Improved Order of Red Men, door de rol te onderzoeken die de uitbuiting van inheemsheid heeft gespeeld bij het vormgeven van ons heden. Gezamenlijk stellen de leden zich voor hoe een inheemse toekomst eruit zou kunnen zien. In Feel at Home Here, nu te zien in Artists Space, creëert NRO een carnaval van funhouse-spiegels, die onze perceptie van de werkelijkheid oprekken en vervormen om nieuwe reflecties op het uiteindelijk paradoxale verlangen naar inheemsheid te openen.

Zelf geïdentificeerd als een publiek geheim genootschap, houdt NRO zich voornamelijk bezig met datgene wat in het volle zicht verborgen is – namelijk het profiteren van en wissen van inheemse ervaringen. De mysterieuze organisatie, die een wisselend lidmaatschap van geheime 'informanten' heeft, gebruikt vaak een combinatie van satire en cryptische berichten om een staat van verwarring te vergemakkelijken, en biedt een nieuwe lens waardoor kijkers hun conflicterende relaties met inheemsheid in vraag kunnen stellen en zelfs kunnen herkaderen.

New Red Order, "Give it Back (detail)" (2020), acryl LED-displays met gesneden vinyl, waterkoeler, poster, bank, bureau, stoelen, tijdschriftenrek, The New Red Times Magazine en drie televisies, variabele afmetingen ( foto door Filip Wolak)

Voel je hier thuis, verwelkomt kijkers met "Conscientious Conscriptor" (2018 – Ongoing), een functionerende wervingsstand die een open uitnodiging uitnodigt aan iedereen die geïnteresseerd is om als "informant" lid te worden van de organisatie. De stand wordt vergezeld door "Never Settle: Calling In" (2019) en "Never Settle: The Program" (2018 – Ongoing), schijndocumentairevideo's waarin een vrolijke blanke recruiter een beroep doet op de schuld van de kolonisten van de vermoedelijk niet- Inheemse kijker, die een manier voorstelt voor rekruten om hun ongeoorloofde verlangen naar inheemsheid te benutten en opnieuw te kanaliseren in de richting van de groei van een inheemse toekomst. Gehuld in de positieve professionaliteit van een bedrijfsvideo voor diversiteitstraining of een LinkedIn-bericht, richten de parodistische wervingsstukken van NRO zich op een dieper existentieel onbehagen, waardoor kijkers die de rol van de onderdrukker hebben geërfd, worden gerustgesteld. Maar wees gerust, in de inheemse toekomst van NRO is "er een plaats voor jou."

Na een jaar waarin velen het podium van sociale media hebben betreden (hetzij door persoonlijke keuze of door externe druk) om publiekelijk hun relaties met ras, privileges en medeplichtigheid aan onderdrukkingssystemen door te werken, werken deze werken, met hun manifesten voor dekolonisatie, geprojecteerd op stockvideo's, krijgt nieuwe dimensies. Met sociale media-activiteiten variërend van educatief tot zelfkastijding, is het uitvoeren van de confrontatie met een dekoloniale realiteit een rommelig, zo niet enigszins gênant, project gebleken. Waar sommigen echter alleen lege gebaren zien, identificeert NRO een site met potentieel, met de vraag: hoe kan ineenkrimpen opnieuw worden gebruikt en georganiseerd voor materiële verandering?

New Red Order met Virgil B/G Taylor, "Progenerator (detail)" (2020 – Lopend), dibond-afdrukken met geschilderde muurschildering, vijf televisies, vlag, bord, efemere verschijnselen Verbeterde Orde van Rode Mannen en meer; 40 x 40 voet (foto door Filip Wolak)

Terwijl NRO gedijt in het rijk van tegenstrijdigheid en diepzinnigheid, riskeert Feel at Home Here's gebruik van grappen en toespelingen soms dat het werk van de organisatie wordt bedolven onder het afval van overmatige stimulatie. "Cover the Earth" (2021), bijvoorbeeld, NRO's commentaar op winkelervaring en levensstijlaspiratie, creëert een strandzone met een collagemuurschildering die de nabijgelegen "Progenerator" (2020 – Lopend) overschaduwt, een van de interessantere werken van de show , waarin een speculatieve historische tijdlijn de oprichting van New Red Order op die van de Improved Order of Red Men legt.

Het hoogtepunt van een meerjarige samenwerking tussen NRO en Artists Space, Feel at Home Here biedt een doordacht overzicht van de geschiedenis van productieve tegenstellingen binnen en buiten de kunstwereld van de groep. In het verleden heeft NRO hun macht als 'informanten' gebruikt als hefboom bij het bewerkstelligen van institutionele veranderingen, zoals het incorporeren van landerkenningspraktijken. Meest recent speelden ze een rol bij de verwijdering van de directeur van MOCAD, Elysia Borowy-Reeder , door kunstwerken achter te houden totdat aan de eisen van de museummedewerkers was voldaan. In “CULTURE CAPTURE: CRIMES TEGEN REALITY” (2020) richt het NRO zich op een andere locus of power, het monument. De video, die zich op de onderste verdieping van de tentoonstelling bevindt, toont een speculatieve technologie waarbij handlangers, informanten die bereid zijn "misdaden tegen de realiteit" te plegen, naar monumenten worden gestuurd om hun beelden digitaal vast te leggen, zoals het standbeeld van Theodore Roosevelt voor het American Museum of Natuurlijke geschiedenis. Deze beelden worden gebruikt om 3D-modellen van de monumenten samen te stellen die de organisatie vervolgens virtueel kan manipuleren, waardoor de kracht van zowel implosie als metastatische regeneratie in de handen van de mensen wordt herverdeeld.

Installatieweergave van New Red Order: Feel at Home Here, Artists Space, 2021 (foto door Filip Wolak)

Met een organisatie wiens praktijk van het construeren van speculatieve realiteiten een klokkenluider is geweest voor maatschappelijke verandering, is een natuurlijke volgende vraag: waar gaan we naartoe? "Give it Back" (2020), een raaminstallatie aan de straatkant die lijkt op een vastgoedkantoor, stelt de repatriëring van land voor aan inheemse volkeren. Nieuwsgierige voorbijgangers in White Street kunnen lijsten bekijken met details over gevallen van land dat is vrijgegeven aan inheemse groepen of individuen. Hoewel dit misschien een onrealistische en substantiële onderneming lijkt, presenteren recente gebeurtenissen een harde realiteit waardoor repatriëring het absolute minimum lijkt. In de afgelopen maanden hebben opgravingen van residentiële scholen in Canada de overblijfselen van honderden inheemse kinderen opgegraven in ongemarkeerde graven. Een wapen van culturele genocide, deze scholen, gerund door de katholieke kerk, huisvestten inheemse kinderen die met geweld uit hun families en gemeenschappen werden verwijderd voor heropvoeding. Met name zijn de afgelopen weken 10 katholieke kerken op inheems land in brand gestoken.

Terwijl de speculatieve toekomsten van NRO samensmelten met de huidige realiteit, herinneren ze eraan dat ook branden een ontstaansdaad kan zijn.

New Red Order, “Give it Back” (2020), acryl LED-displays met gesneden vinyl, waterkoeler, poster, bank, bureau, stoelen, tijdschriftenrek, The New Red Times Magazine, en drie televisies, variabele afmetingen (foto door Filip Wolak)

New Red Order: Feel at Home Hier gaat door tot 22 augustus in Artist's Space (11 Cortlandt Alley, Tribeca, Manhattan). De tentoonstelling is samengesteld door Jay Sanders met Stella Cilman

Gregory