Stilgehouden.nl

Een update van de Letse Bentwood Chair

Een update van de Letse Bentwood Chair

Bron

Mijn dank gaat uit naar twee lezers van Lost Art Press voor hun hulp bij het transcriberen en vertalen van Johann Brotze's 18e-eeuwse beschrijving van de Letse stoel van gebogen hout. Op de dag van de originele post transcribeerde Peter-Christian Miest heel snel Brotze's Cursive en de volgende dag zorgde hij voor een bijgewerkte versie. Tijdens het weekend vertaalde Mattias Hallin de tekst naar het Engels.

Beschrijving van Brotze's stoel in het Engels

Een stoel, zoals de Letse boeren van hout maken, zonder ook maar het minste deel ervan te lijmen of te spijkeren.

De hier gepresenteerde stoel A is op de volgende manier gemaakt uit verschillende onderdelen in elkaar gezet. Het deel a b c d vormt de rug en de twee achterpoten. Op het bovenste gedeelte daarvan, aan de binnenzijden tegenover elkaar door d en a , zijn twee sets kerven, om de plank e op zijn plaats te klemmen. Bij b en c wordt het hout voor de helft uitgezaagd om het te kunnen buigen en het onderste stuk hout f g h i , waarvan de beide uiteinden f en i , op zijn plaats zijn gezaagd, op zijn plaats te kunnen klemmen op hun plaats passen en vastgehouden worden bij b en c . In dit onderste stuk hout wordt het deel k l m n met de uiteinden k & n die de voorpoten vormen, geplaatst en tenslotte het geheel samen met het deel o p q r dat de zitting vormt, op zo'n manier gemonteerd , dat het ene deel het andere vasthoudt, en geen van hen geeft toe. In het deel op q r en ook op l m zijn naar binnen toe vier inkepingen gemaakt , die diep genoeg gaan om de zittingen op hun plaats te houden. En deze montage geeft een stevige, onveranderlijke en duurzame kruk.

Je kunt het originele bericht hier lezen of herlezen.
Peter Follansbee gaf een link met betrekking tot de knutkorg ("knot basket"), die zeker de voorloper lijkt te zijn van de stoel van gebogen hout. Dat vind je hier.

Nogmaals bedankt Peter-Christian en Mattias!

Suzanne Ellison

Gregory