Stilgehouden.nl

Een nieuw perspectief op risicobeheer voor macroprudentieel beleid

Bron

Bij het beheer van financiële onevenwichtigheden worden macroprudentiële beleidsmakers geconfronteerd met een intertemporele afweging tussen het faciliteren van verwachte groei op korte termijn en het beperken van neerwaartse risico's voor de economie op middellange termijn. Om deze afweging te helpen beoordelen, stelt deze kolom een raamwerk voor risicobeheer voor dat het bekende idee van risicogroei uitbreidt om de volledige voorspellende verdeling van de reële bbp-groei in aanmerking te nemen. De auteurs gebruiken een nieuw empirisch model dat is aangepast aan gegevens van het eurogebied om de directe en indirecte interacties tussen financiële kwetsbaarheden, financiële stress en reële bbp-groei te bestuderen, waarbij een aantal belangrijke bevindingen worden benadrukt.

Gregory