Stilgehouden.nl

Toptips voor audiofeedback

Bron

Recent onderzoek heeft gesuggereerd dat feedback effectiever is als we het niet meer zien als een gebeurtenis die studenten ontvangen, maar als een gesprek dat studenten in staat stelt de stof beter te begrijpen. Effectieve feedback moet tijdig zijn, studenten aanmoedigen en nuttige tips geven voor verbetering. Audiofeedback – waarbij de docent een clip opneemt waar de student naar kan luisteren – is een eenvoudig te implementeren alternatief voor schriftelijke feedback die als startpunt van dit gesprek fungeert.

Audiofeedback heeft mogelijk een betere betrokkenheid van studenten en is gemakkelijker tijdig te geven. Vergeleken met schriftelijke feedback kan het interessanter en unieker zijn omdat studenten het gevoel hebben dat de persoon die hun werk nakijkt, met hen praat. Aangezien studenten verbale feedback als persoonlijker ervaren dan schriftelijke feedback, reageren ze positiever omdat het meer op een dialoog lijkt.

Deze korte handleiding kan je helpen om aan de slag te gaan met het geven van audiofeedback.

Hoe kan ik audiofeedback geven?

De meeste virtuele leeromgevingen (waaronder Blackboard, Moodle, Canvas) en markeerplatforms (zoals Turnitin) hebben de functionaliteit om audiofeedback op te nemen. Hierdoor kunnen gebruikers direct op het platform opnemen, wat het aanzienlijk eenvoudiger en sneller maakt.

De audiofeedback wordt dan direct gekoppeld aan de bijbehorende inzending, u hoeft dus niets meer te doen.

Als u geen toegang heeft tot een markeerplatform dat audiofeedback mogelijk maakt, of als u de mogelijkheid wilt hebben om een transcriptie te bewerken of toe te voegen, kunt u lokaal opnemen op een desktop/laptop of zelfs een smartphone. Vervolgens kunt u een app gebruiken om uw feedback te beheren en te verzenden.

Er zijn veel gratis apps en softwarepakketten beschikbaar om audiofeedback op te nemen waarmee je in veel gevallen ook de opnames kunt bewerken. Houd er echter rekening mee dat de geluidskwaliteit kan worden beïnvloed door de microfoon of de gebruikte software.

Als je de audiofeedback voor een grote cursus handmatig opneemt, zorg er dan voor dat je de bestanden zorgvuldig een naam geeft, zodat je de feedback gemakkelijk aan de juiste student kunt koppelen!

Bruikbare tips

Het geven van een passende hoeveelheid feedback is belangrijk; te veel of te weinig kan de feedback minder bruikbaar maken voor studenten. Een manier om ervoor te zorgen dat u een passend bedrag aanbiedt, is door een gemiddelde opnametijd in te stellen.

Het is meestal een goed idee om geen erg lange feedback te geven, om te voorkomen dat de aandacht van de student afdwaalt, en om ervoor te zorgen dat de feedback beknopt is. Veel leerplatforms hebben zelfs een maximale opnametijd van 3 tot 5 minuten. Een geluidsopname van tussen de 40 seconden en 2 minuten zou voldoende moeten zijn voor een werkstuk van een leerling.
Voordat u begint, moet u mogelijk een paar oefenruns doen. Dit helpt u ervoor te zorgen dat u de maximale opnameduur niet overschrijdt, begrijpt hoeveel inhoud binnen de beschikbare tijd kan worden opgenomen en zorgt ervoor dat de opname hoorbaar is.

Bepaal een specifieke structuur voor het geven van feedback aan studenten. Het is altijd fijn om vriendelijk te beginnen, zoals de leerling bij naam aanspreken. Sommige instructeurs vinden het gemakkelijker om holistische feedback te geven door opmerkingen te koppelen aan de beoordelingscriteria, terwijl anderen het werk liever per sectie behandelen.

Gebruik de structuur die het meest geschikt is, maar vergeet niet om suggesties op te nemen over hoe te verbeteren voor toekomstig werk, aangezien dit vaak erg belangrijk is voor studenten.

Een van de redenen waarom studenten de voorkeur geven aan audiofeedback, is dat het nuance kan overbrengen door middel van tone of voice, wat misschien niet wordt vastgelegd door schriftelijke feedback. Het is vaak handig om aantekeningen te maken terwijl u een opdracht leest. De notities hoeven niet gedetailleerd te zijn, omdat ze moeten worden gebruikt als richtlijnen om ervoor te zorgen dat u zich concentreert op de belangrijkste verbeterpunten.

Met audiofeedback vergeven studenten vaak kleine problemen, zoals grammaticale fouten of struikelen over woorden. Dergelijke fouten komen veel voor in gesproken taal. Je zou niet het gevoel moeten hebben dat je de feedback moet verwijderen of opnieuw moet doen, zolang eventuele verbale fouten de kwaliteit ervan niet beïnvloeden. Dat gezegd hebbende, als je niet tevreden bent met de opname, is het vaak sneller om het opnieuw te doen dan om het te bewerken.

Vergeet niet om studenten te informeren dat je audiofeedback hebt gegeven, laat ze zien hoe ze toegang kunnen krijgen en leg uit wat ze moeten doen als ze technische problemen ondervinden. Als je studenten niet op de hoogte stelt van de feedback, merken ze misschien niet dat er een audiobestand is. Of ze denken misschien dat hun opdracht niet is gemarkeerd of dat ze geen feedback hebben gekregen.
Audiofeedback kan inclusief zijn omdat het studenten met verschillende leerstijlen ondersteunt die misschien liever luisteren dan lezen. Recent onderzoek heeft een sterk verband aangetoond tussen het type feedback dat studenten verkiezen en hun waargenomen leerstijl. Toch kunnen er studenten zijn die de voorkeur geven aan schriftelijke feedback.

Om deze studenten te helpen en om audiofeedback toegankelijker te maken voor studenten met een handicap (of om significante taalbarrières voor anderstaligen te overwinnen), wil je misschien transcripties verstrekken. Sommige opname-apps bieden directe AI of menselijke transcriptie van uw opnamen. Windows 10 biedt een volledig geïntegreerde spraakherkenningsfunctie, maar er zijn ook websites zoals Veed of 360 Converter die zeer nauwkeurig en gebruiksvriendelijk zijn.

Schriftelijke en mondelinge feedback kunnen als aanvulling worden gebruikt. Misschien wilt u er een gebruiken om algemene opmerkingen te geven en de andere om u op specifieke zaken te concentreren. Schriftelijke feedback kan bijvoorbeeld de vorm hebben van een evaluatierubriek met een Likert-schaal die de prestaties vastlegt in een reeks criteria, terwijl audiofeedback zich kan concentreren op bepaalde zwakke punten, of omgekeerd.

Belangrijke dingen om te vermijden

Zorg ervoor dat de opdracht geschikt is voor dit soort feedback. Bij het nakijken van wiskundige problemen kan het bijvoorbeeld gemakkelijker zijn om fouten te identificeren door rechtstreeks op het werk van de leerlingen te schrijven. Dit kan moeilijker verbaal zijn uit te drukken.

Een ander aspect waarmee rekening moet worden gehouden, is de lengte van de opdracht. Een lang stuk academisch werk, zoals een proefschrift, is misschien niet ideaal voor audiofeedback. In dit geval is de audiofeedback mogelijk niet voldoende gedetailleerd om de belangrijkste elementen te dekken, of zou de opname te lang duren.

Er kunnen technische problemen optreden bij het maken en/of openen van een opname. In sommige webbrowsers kunt u de functie voor audiofeedback mogelijk niet gebruiken of hebben ze mogelijk geen audiobestand gemaakt nadat de opname is voltooid. Dit is heel eenvoudig te controleren en het gebruik van een andere browser (zoals Firefox of Chrome) kan het probleem gemakkelijk oplossen. Als de problemen aanhouden, moet u mogelijk de privacy-instellingen van de browser voor uw microfoon controleren. Studenten kunnen soortgelijke problemen ondervinden bij het openen of beluisteren van de opname – nogmaals, dit heeft waarschijnlijk te maken met de webbrowser.

Voor meer informatie over audiofeedback, zie het Assessment and Feedback Handbook geproduceerd door The Economics Network.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met het Economics Network, de grootste en langst bestaande academische organisatie die zich toelegt op het verbeteren van het onderwijzen en leren van economie in het hoger onderwijs. Lees hier meer over het Economics Network.

Gregory de Boer