Stilgehouden.nl

Twee geweldige passages van gratis te kiezen

Bron

Ik geef later deze maand een lezing in Zuid-Californië over het belang van Milton Friedman's boek Capitalism and Freedom uit 1962 en van Milton en Rose Friedman's boek Free to Choose uit 1980.

Er zijn zoveel kernachtige passages in beide boeken. Hier zijn er twee van Free to Choose die ik vooral leuk vind:

De nauwe verbinding tussen prikkels, informatie en resultaten

Hoe we het ook anders zouden willen, het is eenvoudigweg niet mogelijk om prijzen te gebruiken om informatie door te geven en een prikkel te geven om op basis van die informatie te handelen zonder prijzen ook te gebruiken om de inkomensverdeling te beïnvloeden, zelfs als deze niet volledig bepalend zijn. Als wat een persoon krijgt niet afhangt van de prijs die hij ontvangt voor de diensten van zijn middelen, welke prikkel heeft hij dan om informatie over prijzen te zoeken of op basis van die informatie te handelen?

–Vrij te kiezen, p. 23

Over de effecten van economische groei op de moeilijkheidsgraad van werk

Je kunt van het ene uiteinde van de geïndustrialiseerde wereld naar het andere reizen en bijna de enige mensen die je aan slopende arbeid zult zien doen, zijn mensen die het voor de sport doen.

–Vrij te kiezen, p. 148

(1 OPMERKINGEN)

Julia Schoen