Stilgehouden.nl

Intellectuele eigendomsrechten en loonongelijkheid

Bron

zaHet wordt al lang erkend dat innovatie en technologie-adoptie aanzienlijk bijdragen aan toenemende inkomensongelijkheid. Deze column gebruikt een wijziging in het octrooiregime in India als een quasi-natuurlijk experiment om de impact op de loonongelijkheid tussen leidinggevende en niet-leidinggevende werknemers in een bedrijf te schatten. De auteurs stellen vast dat een sterkere bescherming van intellectueel eigendom een grotere impact heeft op de vraag naar managementvaardigheden voor technologisch geavanceerde bedrijven, waarbij zowel binnen als tussen bedrijven de ongelijkheid wordt benadrukt.

Jeroen Bouwer

%d bloggers liken dit: