Stilgehouden.nl

Een economisch beleidskader voor alle weersomstandigheden voor het eurogebied

Bron

Het economische beleidskader van het eurogebied werd in het begin van de jaren negentig gecreëerd, toen de neutrale rentevoeten positief waren en het grootste risico buitensporige inflatie was. In deze column wordt betoogd dat de wereld van vandaag heel anders is dan die van de jaren negentig en daarom een nieuw economisch beleidskader vereist waarin monetair en fiscaal beleid effectief kunnen samenwerken om inflatie en groei te ondersteunen. De auteur identificeert tekortkomingen in het huidige begrotingskader van de eurozone en stelt voor hoe deze kunnen worden verholpen en aangevuld met een eenvoudige, van de staat afhankelijke begrotingsbeleidsregel die het juiste evenwicht bereikt tussen het ondersteunen van groei en inflatie en het waarborgen van de houdbaarheid van de schuld.

Julia Schoen