Stilgehouden.nl

Resterende miljoenen Westfrisiaweg niet per se terug naar West-Friesland

Bron

De overgebleven negen miljoen uit het budget van de Westfrisiaweg (N23) wordt niet zomaar besteed om knelpunten in de regio West-Friesland te besteden. Een voorstel in Provinciale Staten van JA21, SP, CDA en Liberaal Noord-Holland haalde het niet.

Nadat duidelijk werd dat er van het budget van 426 miljoen euro voor de weg tussen Enkhuizen en Alkmaar negen miljoen overbleef, kwamen er vanuit verschillende West-Friese gemeenten oproepen om het geld te besteden aan knelpunten in de regio. 

Maar de meeste partijen voelden er weinig voor om het geld gelijk weer uit te geven. Zij vonden dat het geld terug in de mobiliteitspot moet, en dat er dan gekeken moet worden naar de beste bestemming voor het geld.

Hoewel de provincie in de communicatie naar buiten toe ook meldde dat het project binnen budget was afgerond, sprak gedeputeerde Jeroen Olthof andere taal. “Er is geen geld over, er is minder geld tekort.” Daarbij verwees hij naar de tussentijdse verhoging van het budget nog voordat de aanleg begon.

Uiteindelijk stemden CDA, JA21, SP, PVV en Liberaal Noord-Holland voor het voorstel om het geld in de regio te besteden, maar dat was onvoldoende. Ook een voorstel van de Partij voor de Dieren om maatregelen te treffen om ongelukken met dieren te voorkomen haalde het niet. 

Het geld gaat nu terug in de mobiliteitspot. Dat is volgens de gedeputeerde belangrijk, omdat er in de provincie grote uitdagingen voor mobiliteit liggen in de nabije toekomst. 

Gregory