Stilgehouden.nl

Uitspraak in de zaak Carel Eiting: FC Volendam moet speler verkopen aan FC Twente

Bron

Carel Eiting en zijn werkgever FC Volendam zijn in een vervelende strijd verwikkeld. De 25-jarige aanvoerder wil naar FC Twente, alleen gaat Volendam daar niet zomaar akkoord mee. Beide partijen staan vanavond voor de tweede keer tegenover de arbitragecommissie om tot een overeenkomst te komen. De aftrap in Zeist is 19.30 uur. NH Sport is hierbij aanwezig en houdt je op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Snel na de zitting zijn alle betrokkenen huiswaarts gekeerd. FC Twente liep als eerste de zaal uit. Buiten feliciteerden vrienden en familie Carel Eiting met zijn overwinning. De voetballer liet zijn gezicht nog even zien en schudde de pers de hand. Hij wil echter geen vragen beantwoorden. FC Volendam zal ook geen reactie geven en verwijst naar een persbericht dat later verschijnt. Dat betekent dat er geen reacties meer vanuit Zeist zullen komen over de arbitragezaak rondom Carel Eiting.

Hoewel de twee clubs op het laatste moment geen deal konden sluiten, oordeelde de commissie dat FC Volendam moet meewerken aan de transfer van Carel EIting naar FC Twente. De club zal het bod van 1 miljoen euro dus moeten accepteren en de aanvoerder naar Enschede laten vertrekken. Als FC Volendam zich hier niet aan houdt moet het een dwangsom van 2,5 miljoen euro betalen.

Carel Eiting omhelst zijn vrienden en familie nu bekend is geworden dat FC Volendam moet meewerken aan de transfer. Alle partijen schudden elkaar sportief de hand.

FC Volendam wordt verplicht om vóór 1 september 0.00 uur medewerking te verlenen aan de transfer van Carel Eiting.

De clubs zijn er niet uitgekomen in de tussentijd. No deal!

“We zitten echt op de grens”, zegt Twente-directeur Paul van der Kraan tegen de advocaat van Carel Eiting. Het lijkt erop dat de partijen snel nog gaan onderhandelen over de transfersom.

De voorzitter stelt voor om een kwartier te schorsen. Daarin vraagt zij om te kijken naar de mogelijkheden om er toch uit te komen. Wordt de transfer van EIting dan op de gang beklonken? Eiting loopt naar buiten en zegt heel droog: “Nu moet je erbij zijn. Nu gaat het gebeuren!”

Nadat de voorzitter had aangedrongen om het kort te houden, heeft de advocaat van FC Volendam het woord gekregen. Hij vindt het onnodig en ‘niet-kies’ dat er wordt gedreigd met een eventuele derde arbitragezaak. “Er wordt gezegd dat we ver uit elkaar zitten, maar dat is in de materiële voetbalwereld allemaal relatief. Wat FC Volendam betreft wordt de commissie gebruikt om de transfer te forceren.”

De advocaat van Eiting neemt het woord en spreekt meerdere keren van ‘stemmingmakerij’. Hij vindt dat het gat tussen Volendam en Twente wél groot is. Hij benoemt verder het vervelend te vinden dat er ‘op de man gespeeld’ wordt. “Het één-tweetje waarover wordt gesproken, had eigenlijk een één-drietje moeten zijn.”

Na twintig minuten wordt de zitting hervat. De voorzitter verzoekt nog om een repliek en een dupliek. Daarna zal de commissie zich terugtrekken, want er moet een uitspraak komen.

De advocaat van Carel Eiting vraagt om de zitting de schorsing. Over tien minuten gaan we verder vanuit Zeist.

Volgens technisch directeur Jasper van Leeuwen was de meeting in Utrecht tussen Volendam en Twente ‘heel bijzonder’. “Nou zeg het maar. Hoeveel willen jullie hebben”, was het eerste wat Paul van der Kraan, algemeen directeur van FC Twente, zei op de bijeenkomst. “Wij hebben het de andere kant opgebracht. Wij zijn collegaclubs in de eredivisie en er is voor de mens Carel veel gebeurd. Laten we eerst alles even uitpraten over hoe we het hebben beleefd.”

Van der Kraan wilde toen volgens Van Leeuwen weer een prijs horen. “Vervolgens is er ter plekke een bod van 7 ton gedaan en heeft onze voorzitter gezegd: ‘Ik denk dat we het er dan even over moeten hebben wie dan de koffie moet betalen’. Toen werd het emotioneler, ook van mijn kant. De volgende dag heeft Van der Kraan Jan Smit gebeld en toen hebben ze een bod van 1 miljoen gedaan met bonussen die zeer onrealistisch zijn. Toch hebben wij een tegenbod gedaan om ons in te leven in de problemen van Twente.” Eén keer heeft Volendam een tegenbod gedaan. ‘Empathisch’ volgens Van Leeuwen was het tegenbod van 1,25 miljoen euro.

Jasper van Leeuwen:, die bij alle gesprekken tussen FC Volendam en FC Twente aanwezig was, neemt het woord. “Het voelt opnieuw heel absurdistisch”, zegt de technisch directeur van FC Volendam. Hij reageert op de hoogte van het transferbedrag en geeft een lezing over waarom hij vindt dat Volendam recht heeft op een hogere transfersom voor Eiting. “Normale onderhandelingen vind ik het absoluut niet”, zegt hij.

De spelers van Volendam dragen een polsband om de gezondheid te monitoren. Deze heeft Eiting volgens de advocaat van FC Volendam uitgezet aan het begin van het seizoen. Eiting breekt in en zegt dat hij hem aan het eind van vorig seizoen heeft uitgezet en dit seizoen slechts drie keer heeft gedragen. Op de dag dat hij zich ziek meldde voor de wedstrijd tegen Vitesse, kon zijn gezondheid ook niet gecheckt worden door de club.

Michiel van Dijk, de advocaat van FC Volendam, sluit zijn pleidooi af met stevige woorden en kondigt aan ‘op de man te spelen’. “Het advocatenteam van Eiting had deze zaak eigenlijk al aangekondigd. De drie advocaten nemen niet de moeite om ons te contacten om dit af te wenden. Het is een overvaltactiek. Er is ook geen poging gedaan het kleine verschil te overbruggen. Er had een klein telefoontje kunnen plaatsvinden om dit op te lossen. We hebben het hier niet over een verschil waar we niet uit zouden kunnen komen. De kwader trouw blijkt uit dit gedrag. Volendam bevestigt nogmaals dat zij Eiting zijn droomtransfer gunnen. Maar je moet Volendam blijkbaar kapot maken en hij gunt Volendam niets meer. We lopen vast.”

De advocaat noemt vervolgens een bijzonder voorbeeld. Hij spiegelt voor dat Volendam een bod van een miljoen op Kylian Mbappe zou doen van Paris Saint-Germain. “Als het tegenbod dan 200 miljoen euro bedraagt, zouden beide clubs in het midden uit moeten komen”, zegt de advocaat over de manier waarop de tegenpartij ‘het spel’ zou spelen.

Volgens FC Volendam is er een ‘één-tweetje tussen FC Twente en Eiting’.  “Daaruit blijkt onze kwader trouw”, gaat de advocaat verder. “Dat wordt ook bevestigd doordat de afspraken tussen Eiting en FC Twente niet zijn geopenbaard.” In een appgroepje over de transfer van Eiting zouden vage berichten worden gestuurd. “Juist deze afspraken hebben een enorme invloed op de uiteindelijke transfersom. Het normale proces van onderhandelen heeft niet plaats kunnen vinden. Volgens dat spel zou Volendam nu een bod van de ondergrens moeten accepteren?”

“Om eerlijk te zijn heb ik spijt dat de wederpartij mocht beginnen”, zegt de advocaat van FC Volendam. “Dit pleidooi was aanzienlijk langer met 16 pagina’s en 47 punten. De hele zaak wordt weer in een hele omvang neergelegd. Wat FC Volendam betreft is deze zaak onnodig en tijdrovend.”

“Helaas wordt er weer en nog meer met modder gegooid. Dat is niet nodig. De vorige zaak duurde drie uur en alles is besproken. Er zijn veel vragen gesteld”, gaat de advocaat verder. Hij zegt door de woorden van ‘Kamp Eiting’ genoodzaakt te zijn om steviger taalgebruik te hanteren, want het is inmiddels een ‘harde wedstrijd’ geworden. “Eiting is een talentvolle speler, maar ook een slecht sportman. Een grote speler kan ook groots verliezen. Wij nemen hem dat niet persoonlijk kwalijk, maar wij denken dat zijn team van adviseurs daar achter zit. Vader als intermediair, Pimenta als zaakwaarnemer, vertrouwenspersoon en een team van drie advocaten. Allen spinnen garen bij de transfer. Dat moet ten koste van Volendam gaan. De tandem waar Eiting en Twente op zaten schakelen een paar tandjes bij. Er is onbetwist vastgesteld dat Twente afspraken heeft gemaakt met Eiting en dat heeft zijn vader zelfs bevestigd. De handeling van de zaakwaarnemers is niet volgens de regels van de FIFA.”

“Eiting wordt niet meer aangekeken door belangrijke mensen binnen de club. Die rekende hij tot voor kort tot zijn vriendenkring”, zegt een van de andere personen die Eiting bijstaat in de zaak. Hij uit kritiek op de uitspraken van Jongkind, Van Leeuwen en Molenaar in de eerste arbitragezaak. Daarnaast refereert hij aan een bericht van Jan Smit. “De club wordt door Eiting ten schande gemaakt”, zou de voorzitter van FC Volendam hebben geschreven.

“De kans zeer aannemelijk dat de partijen binnen korte tijd voor een derde keer tegenover elkaar staan.” Omdat Volendam een eenzijdige optie in het contract heeft gelicht. “Sprake van een onveilige werksfeer. Een derde procedure is alles behalve ondenkbaar. Deze omstandigheden maken dat er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor de arbeidsovereenkomst op korte termijn zou moeten beëindigen.”

De vader van Carel Eiting heeft eergisteren een email gestuurd aan Volendam waarin hij de gang van zaken betreurt. Vandaag kwam daar, tot teleurdstelling van de advocaat pas, het antwoord op waarin wordt betwist dat er geen sprake is van ‘normale onderhandelingen’. De advocaat pleit ervoor dat alle partijen meer moeite doen om tot elkaar te komen. Eiting en Twente zijn met elkaar in gesprek gegaan, maar Volendam heeft het idee dat zij afspraken met elkaar hebben gemaakt.

“Volendam draait de zaken om”, zegt de advocaat van Eiting, die inmiddels een half uur aan het woord is. “Het heeft zes weken geduurd dat er een vraagprijs bekend werd. Alles is gericht op vertraging op behoud van Eiting. Volendam houdt de poot stijf. Alles is toe te schrijven aan het adres van Volendam. Het schendt nu zelfs haar inspanningsplicht die wederkerig is. Het mes is op de keel gezet zegt Volendam, maar dat is wat ons betreft stemmingmakerij.”

Na het vonnis van de eerste arbitragezaak hebben FC Twente en FC Volendam afgelopen zaterdag een fysieke bijeenkomst gehad. Paul van der Kraan, algemeen directeur van FC Twente, was aanwezig bij de onderhandelingen en zit vanavond ook in de zaal. Twente heeft bij die meeting een verhoogd bod uitgebracht van 700.000 euro.

De volgende ochtend heeft opnieuw contact plaatsgevonden en Twente heeft toen een bod van een miljoen gedaan. Dat heeft Van der Kraan bevestigd via email. De directeur van Twente heeft duidelijk aangegeven dat dit een finaal bod is, omdat de Raad van Commissarissen geen toestemming heeft gegeven om meer geld uit te geven voor de transfer van Eiting. Dat finale bod werd van Twente werd door Volendam van tafel geveegd: “Ver verwijderd van de gewenste vergoeding en zijn marktwaarde.”

Eiting heeft aangedrongen bij FC Twente om meer geld neer te leggen voor de transfer. Zodoende heeft de club een bod van 1 miljoen euro gedaan. Daarnaast heeft hij afgezien van enkele vergoedingen waaronder tekengeld en doorverkooppercentage. “Hij heeft afgezien van substantiële vergoedingen om tot een hogere transfersom te komen.” Eiting heeft er volgens zijn advocaat alles aan gedaan om FC Volendam een hogere transfersom te kunnen bieden.

Inmiddels hebben ‘normale onderhandelingen’ plaatsgevonden tussen FC Volendam en FC Twente. Eiting is van mening dat aan alle voorwaarden is voldaan. Volgens de advocaat van Eiting moet Volendam zich neerleggen bij het ‘finale bod’ van Twente. Het bod van FC Twente bedraagt 1 miljoen euro. Dat is 2,5 keer zo hoog als de 400.000 euro dat FC Twente eerder heeft geboden op Eiting. Daarnaast zou Eiting zelf 250.000 euro tekengeld ontvangen en tien procent doorverkooppercentage ontvangen als hij bij FC Twente zou tekenen na de nieuwe onderhandelingen.

“We willen ons richten op wat er na het vonnis is gebeurd”, zegt Frans de Weger, de advocaat van Eiting nadat hij iedereen documenten heeft overhandigd. Hij legt uit waarom er maandag een nieuwe procedure is aangevraagd. “Eiting had hier liever niet gezeten, maar vanwege de nieuwe feiten is deze nieuwe stap logisch en terecht. Beide partijen zitten in impasse en komen daar niet meer uit.”

De voorzitter opent de arbitragezaak met de mededeling dat het doel is om vanavond een mondelinge uitspraak te doen. Morgen zou dan een kop-staart-vonnis volgen waarvan de schriftelijke uitwerking later komt. De voorzitter is zich ervan bewust dat er enige haast met de zaak geboden is.  “Het gaat vanavond niet om een nieuwe beoordeling, daarover hoeft u niet opnieuw te pleiten”, aldus de voorzitter.

Alle betrokkenen van Carel Eiting en FC Volendam zijn inmiddels binnenin de zaal. Namens FC Volendam zijn Jasper van Leeuwen, Ruben Jongkind, Keje Molenaar aanwezig. Carel Eiting heeft zijn advocaat Frans de Weger met nog twee gemachtigden meegenomen naar Zeist.

Carel Eiting is samen met zijn familie binnen op conferentiecentrum Woudschoten. Daarnaast zal hij worden bijgestaan door zijn advocaat Frans de Weger. Net als vorige keer heeft hij ook zijn familie meegenomen naar de arbitragezaak. Over tien minuten begint de zaak.

“Hij is een fantastische aanvoerder, maar hij zal zich dan wel moeten gaan focussen op het sportieve stuk en niet de randzaken”, stelde Van Leeuwen na de eerste zitting. Hij sprak na de zitting van een ‘absurdistisch gevoel’. “Vooral dat we hier nu voor de tweede keer in twee jaar zijn. De rode draad tussen beide zaken is dat we jongens willen helpen naar een hoger niveau. We worden in twee gevallen neergezet als mensen, die hun spelers geen stap laten maken.”

FC Twente wil Carel Eiting graag overnemen van FC Volendam. De Tukkers hebben een bod van 400.000 euro gedaan op Eiting, maar dat vindt Volendam veel te weinig. De club zegt recht te hebben op een bedrag van rond de 2 tot 2,5 miljoen euro. Eiting en FC Volendam verschillen al enige tijd van mening over de financiële voorwaarden voor een transfer.

Twee weken geleden stonden de partijen al tegenover elkaar bij de eerste zitting voor de arbitragecommissie. Het vonnis was toen dat alle partijen toenadering tot elkaar moesten zoeken om de transfer alsnog mogelijk te maken. Vooralsnog is dat niet gelukt, waardoor maandag bekend werd dat een tweede zitting moest plaatsvinden. Enige haast is geboden, want de transfermarkt sluit komende vijdag.

Om 19.30 uur begint in Zeist in conferentiecentrum Woudschoten de arbitragezaak tussen Carel Eiting en FC Volendam. NH Sport is aanwezig en zal verslag doen van de ontwikkelingen.

Gregory de Boer