Stilgehouden.nl

Een biostatisticus van Harvard heroverweegt plannen om Apple Watch te gebruiken als onderdeel van een onderzoek na het vinden van inconsistenties in de verzamelde hartslagvariabiliteitsgegevens (Nicole Wetsman/The Verge)

Bron

Nicole Wetsman / The Verge :
Een biostatisticus van Harvard heroverweegt plannen om Apple Watch te gebruiken als onderdeel van een onderzoek na het vinden van inconsistenties in de verzamelde gegevens over hartslagvariatie – Algoritmen kunnen zonder waarschuwing veranderen – Een biostatisticus van Harvard heroverweegt plannen om Apple Watches te gebruiken als onderdeel van een onderzoeksstudie…

Bart Beekveld

%d bloggers liken dit: