Stilgehouden.nl

China is van plan de eerste 'schone' commerciële kernreactor te bouwen

Bron

Bent u geïntrigeerd door de mogelijkheid om kernreactoren te gebruiken om de uitstoot te beperken , maar maakt u zich zorgen over het waterverbruik en de veiligheid op de lange termijn ? Mogelijk komt er een oplossing in zicht. WordsSideKick.com meldt dat China plannen heeft geschetst om de eerste 'schone' commerciële kernreactor te bouwen met vloeibaar thorium en gesmolten zout.

De eerste prototypereactor zou in augustus klaar moeten zijn, de eerste tests zouden in september moeten plaatsvinden. Tegen 2030 moet een grootschalige commerciële reactor klaar zijn.

De technologie moet niet alleen vriendelijker zijn voor het milieu, maar ook enige politieke controverse verminderen. Conventionele uraniumreactoren produceren afval dat tot 10.000 jaar extreem radioactief blijft, waarvoor loden containers en uitgebreide beveiliging nodig zijn. Het afval bevat ook plutonium-239, een isotoop dat cruciaal is voor kernwapens. Ze lopen ook het risico dramatische stralingsniveaus te morsen in het geval van een lek, zoals te zien is in Tsjernobyl . Ze hebben ook grote hoeveelheden water nodig, waardoor gebruik in droge klimaten uitgesloten is.

Thoriumreactoren lossen hun belangrijkste element echter op in fluoridezout dat voornamelijk uranium-233 produceert dat u via andere reacties kunt recyclen. Andere restanten in de reactie hebben een halfwaardetijd van 'slechts' 500 jaar – nog steeds niet spectaculair, maar veel veiliger. Als er een lek is, koelt het gesmolten zout voldoende af om het thorium effectief af te dichten en significante lekken te voorkomen. De technologie vereist geen water en kan niet gemakkelijk worden gebruikt om kernwapens te produceren. Je kunt reactoren bouwen in de woestijn, ver weg van de meeste steden, en zonder je zorgen te maken dat het de voorraden kernwapens zal vergroten.

China bouwt daarom de eerste commerciële reactor in Wuwei, een woestijnstad in de provincie Gansu. Ambtenaren zien dit ook als een manier om de internationale expansie van China te bevorderen – het plant tot 30 in landen die deelnemen aan het investeringsinitiatief "Belt and Road" van het bedrijf. In theorie kan China zijn politieke invloed uitbreiden zonder bij te dragen aan de verspreiding van kernwapens.

Dat zou de VS en andere politieke rivalen die een achterstand op het gebied van thoriumreactoren hebben, ongerust kunnen maken. Zo is de in de VS gevestigde Natrium-reactor nog in ontwikkeling. Toch kan het een grote bijdrage leveren aan het bestrijden van klimaatverandering en het bereiken van China's doel om tegen 2060 CO2-neutraal te worden. Het land is nog steeds sterk afhankelijk van steenkoolenergie en er is geen garantie dat hernieuwbare bronnen zelf aan de vraag zullen voldoen. Thoriumreactoren zouden China kunnen helpen relatief snel van steenkool af te komen, vooral kleinschalige reactoren die over kortere perioden zouden kunnen worden gebouwd en hiaten opvullen waar grotere fabrieken buitensporig zouden zijn.

Bart Beekveld

%d bloggers liken dit: