Stilgehouden.nl

Qubit spin-ijs

Bron

Kunstmatige spin-ijsjes zijn gefrustreerde spinsystemen die kunnen worden ontworpen, waarin fijnafstemming van geometrie en topologie het ontwerp en karakterisering van exotische opkomende verschijnselen op het samenstellende niveau mogelijk heeft gemaakt. Hier rapporteren we een realisatie van spin-ijs in een rooster van supergeleidende qubits. In tegenstelling tot conventioneel kunstmatig spin-ijs, is ons systeem ontregeld door zowel kwantum- als thermische fluctuaties. De grondtoestand wordt klassiek beschreven door de ijsregel en we bereikten controle over een kwetsbaar degeneratiepunt, wat leidde tot een Coulomb-fase. De mogelijkheid om individuele spins vast te pinnen stelt ons in staat om de wet van Gauss voor opkomende effectieve monopolen in twee dimensies aan te tonen. De gedemonstreerde qubit-controle legt de basis voor mogelijke toekomstige studie van topologisch beschermde kunstmatige kwantumspinvloeistoffen.

Julia Schoen

%d bloggers liken dit: