Stilgehouden.nl

Amazon beëindigt het gebruik van arbitrage voor geschillen met klanten, wat volgens critici de consumenten enorm benadeelt; geschillen kunnen nu worden voorgelegd aan de federale rechtbank (Michael Corkery/New York Times)

Amazon beëindigt het gebruik van arbitrage voor geschillen met klanten, wat volgens critici de consumenten enorm benadeelt; geschillen kunnen nu worden voorgelegd aan de federale rechtbank (Michael Corkery/New York Times)

Bron

Michael Corkery / New York Times :
Amazon beëindigt het gebruik van arbitrage voor geschillen met klanten, wat volgens critici de consumenten enorm benadeelt; geschillen kunnen nu worden vervolgd voor de federale rechtbank — Nu zullen ze worden vervolgd voor de federale rechtbank, een belangrijke terugtrekking uit een strategie die bedrijven vaak helpt aansprakelijkheid te vermijden.

Bart Beekveld

%d bloggers liken dit: