stil gehouden

Zijn we voorbereid op de doos met klimaatrampen van Pandora?

Bron

Er is nog tijd om de klimaatcatastrofe die we in gang hebben gezet te vermijden, maar daarvoor zijn drastische gedragsveranderingen en een enorme druk van de basis op regeringen nodig.

Exit mobile version