Stilgehouden.nl

Woonwagenoverleg Alkmaar leidt nog niet tot concrete plekken of hersteld vertrouwen

Bron

Er is nog geen concreet zicht op extra standplaatsen voor woonwagens in Alkmaar. Dat blijkt uit het eerste periodieke overleg tussen woonwagenbewoners en de gemeente dat gisteren plaatsvond. Dat overleg dwong de groep af nadat ze in juni op een sportcomplex een aantal chalets bezetten die voor Oekraïense vluchtelingen bestemd zijn. “We zijn alleen nog niets opgeschoten”, stellen de woonwagenbewoners.

Woonwagenbewoners zonder standplaats trokken in juni in de chalets op sportpark ’t Lood in Alkmaar, en weigerden die woonwagens te verlaten voordat ook zij plekken zouden krijgen van de gemeente. Sommigen van hen wachten al meer dan dertig jaar op een eigen stek, ondanks herhaalde beloftes van de gemeente om standplaatsen te creëren.

Tekst gaat verder onder verwijzing.

De Alkmaarse wethouder Gijsbert van Iterson Scholten beloofde in meerdere gesprekken met de bezetters ‘alles op alles te zetten om voor hen locaties te vinden’. “Wij gaan ons tot het uiterste inspannen om binnen drie jaar extra plekken te vinden. Maar garanties zijn er niet”, aldus de Alkmaarse wethouder in op 21 juni.

Een overeenkomst met die inspanningsverplichting werd daarop door beide partijen getekend, waarna de chalets zouden worden verlaten. Een dag later zijn er, na een aantal incidenten, mondeling nog aanvullende toezeggingen door de wethouder gedaan, en hoopte hij binnen twee jaar iets te hebben bereikt.

Geen handtekening

Ook is toen afgesproken elkaar elke acht weken te spreken over de voortgang. Het eerste periodieke overleg vond deze week dus plaats. De gemeente laat aan NH Nieuws weten de bijeenkomst als positief te hebben ervaren, maar binnen de groep aangeschoven woonwagenbewoners leven gemengde gevoelens.

Zo weigerde de gemeente een document van de groep te ondertekenen waarin de aanvullende mondelinge beloftes van de wethouder staan. Met dat document willen ze zwart op wit dat ‘er binnen twee jaar minimaal dertig woonwagens en plekken zijn ontwikkeld’ voor zoekenden.

“Uitgangspunt voor het overleg waren en zijn de afspraken die partijen hebben ondertekend op 21 juli”, stelt de gemeente op de vraag waarom er niet getekend is. “We hebben gisteren goede afspraken gemaakt over wie er aan tafel zit en hoe we met elkaar omgaan.”

Dubbel gevoel

Tomas Vermanen, woordvoerder namens de woonwagenbewoners, houdt een dubbel gevoel over aan het gesprek. “Ze vertellen ons dat het tijdelijke schooltje in de Vroonermeer pas in 2024 weg gaat (op die plek zijn tien standplaatsen beoogd, red.), en dat er geen geld is. Als ik dat allemaal hoor, dan lijkt het wel of de gemeente niet wil. We zijn niets opgeschoten.”

Toch houdt hij iets van vertrouwen in een goede afloop. “Misschien ben ik wel te goedgelovig of zoiets. Maar zonder vertrouwen komen we nergens. Wel eisen we dat er beweging komt in het proces, en niet alleen maar ‘kan niet of geen geld’, want anders heeft het weinig zin.”

Beide partijen gaan de komende weken samen op zoek naar mogelijke locaties, waarna ze elkaar in november weer treffen voor een tweede overleg.

Julia Schoen