Site pictogram stil gehouden

West-Friese huisartsen vragen meer tijd voor patiënt en minder administratie

Bron

“Als ik het vergelijk met twintig jaar geleden, is de tijd die we kwijt zijn aan randzaken verdubbeld.” Woorden van huisarts Annet Wind die, samen met collega Sonja van Hattem, verbonden is aan de huisartsenpost in Hoorn en huisarts-bestuurder is van Huisartsenorganisatie West-Friesland (HWF). Met lede ogen zagen beide eerstelijns zorgverleners aan hoe de beschikbare tijd voor de patiënt minder en minder werd en er steeds meer energie in administratieve en andere zaken ging zitten. 

Als er niks verandert zullen patiënten steeds vaker vergeefs bij de huisarts aankloppen, zo voorzien huisartsen van Hattem en Wind. Het is het pijnlijke gevolg van het feit dat huisartsen noodgedwongen steeds meer aandacht moeten geven aan randzaken. “Wantrouwen”, verzucht huisarts Wind als haar wordt gevraagd waar dat door komt. “We moeten alles verantwoorden. We moeten aantonen dat we de dingen op een goede manier doen. In plaats van dat het gaat zoals bij de belastingdienst waar ze maar moeten aantonen als het niet op de goede manier gaat. Dat zou toch veel logischer zijn en veel minder energie kosten?!”

“Maar er zijn méér problemen. Door verschraling van de zorg op andere terreinen, stokt de doorstroming naar vervolg-hulpverlening met als gevolg dat de patiënten zich ophopen bij de huisarts. Wij ervaren de gevolgen van wachtlijsten in het ziekenhuis, van het vastlopen van de zorg bij de GGZ, van het moeilijk functioneren van het sociale domein”, zo legt huisarts Sonja van Hattem uit. “Patiënten die wij doorverwijzen naar een vervolgtraject, maar daar vervolgens niet terecht kunnen, blijven daardoor bij ons aankloppen.”

Oplossingen door samenwerken

Er zijn manieren om het bord van de huisarts weer wat minder vol te krijgen, zo stelt huisarts Wind. “Als we op wijk-niveau, dus kleinschalig, als de huisarts zijnde, maar ook als fysiotherapeut, apotheek, alsook als sociaal domein en welzijn zijnde, méér gaan samenwerken met elkaar, kunnen we met veel minder poppetjes dezelfde zorg verlenen. Door goede afspraken te maken en taken te verdelen, valt een wereld te winnen.”

Er moet dan ook een trend worden doorbroken, zo stellen beide huisartsen. “Door de vergrijzing en het feit dat mensen steeds ouder worden, zal de huisarts alleen nog maar harder nodig zijn”, zo voorspelt van Hattem. “Maar daar is wel investering voor nodig. Ons vak is prachtig. We doen het met onwijs veel compassie. Maar het zijn die energiezuigers zoals de administratieve lasten, zoals die vastlopende vervolgzorg, waardoor het veel collega’s tot hier zit. Dat moet aangepakt worden zodat wij weer kunnen floreren als huisartsenpraktijk.”

Lees hieronder de brief die Annet en Sonja schreven aan de nieuwe regering:

Mobiele versie afsluiten