stil gehouden

Welkom en openingsopmerkingen

Bron

Opgenomen in het Mises Institute in Auburn, Alabama, op 18 juli 2021.

Exit mobile version