Stilgehouden.nl

Wat beweegt er in de voorspellingsmarkten?

Bron

Op een aantal financiële markten kunnen beleggers voorspellingen doen over het toekomstige pad van prijzen en risico's: wie bijvoorbeeld een aandeel koopt, denkt dat de prijs zal stijgen. Er zijn ook 'futures'-markten, waarbij iemand kan toezeggen een bepaald artikel tegen een bepaalde prijs op een bepaalde datum in de toekomst te leveren. Sommige futures-markten zijn gebaseerd op financiële prijzen, zoals de prijs van de Standard & Poor's beursindex; andere zijn gebaseerd op prijzen van fysieke artikelen zoals olie, goud, tarwe, sojabonen en vele andere.

Wanneer economen verwijzen naar een 'voorspellingsmarkt', denken ze aan een markt waar in plaats daarvan kopen en verkopen op basis van verwachtingen van toekomstige prijzen, het kopen en verkopen gebeurt op basis van verwachtingen van toekomstige gebeurtenissen. Een van de bekendste voorbeelden is de Iowa Electronic Markets , waar je kleine weddenschappen kunt plaatsen op de uitslag van verkiezingen en aanverwante evenementen. Stijgende of dalende prijzen in deze markt kunnen dan worden gebruikt als een maatstaf voor de waarschijnlijkheid van wie de verkiezingen zal winnen.

Maar in het begin van de jaren 2000 kreeg het idee om op grotere schaal gebruik te maken van voorspellingsmarkten een serieuze pr-hit. Justin Wolfers en Eric Zitzewitz vertellen het verhaal in hun artikel “Prediction Markets” in het voorjaarsnummer van 2004 Journal of Economic Perspectives (waar ik werk als Managing Editor). Zij schreven:

In juli 2003 kwamen er persberichten naar boven over een project binnen het Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), een onderzoeksdenktank binnen het ministerie van Defensie, om een markt voor beleidsanalyse op te zetten die de handel in verschillende vormen van geopolitieke risico's mogelijk zou maken. Voorgestelde contracten waren gebaseerd op indices van economische gezondheid, civiele stabiliteit, militaire dispositie, conflictindicatoren en mogelijk zelfs specifieke gebeurtenissen. Contracten kunnen bijvoorbeeld gebaseerd zijn op vragen als "Hoe snel zal de niet-olieproductie van Egypte volgend jaar groeien?" of "Zal het Amerikaanse leger zich binnen twee jaar of minder terugtrekken uit land A?" Bovendien zou de uitwisseling combinaties van contracten hebben aangeboden, misschien een combinatie van een economische gebeurtenis en een politieke gebeurtenis. Het concept was om te ontdekken of de handel in dergelijke contracten zou kunnen helpen om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen en hoe verbanden tussen gebeurtenissen werden waargenomen. Er volgde echter een politieke opschudding. Critici bekritiseerden DARPA voor het voorstellen van "terrorismetoekomsten", en in plaats van politiek kapitaal te besteden aan het verdedigen van een klein programma, werd het voorstel ingetrokken.

Na die ervaring, terwijl voorspellingsmarkten zijn blijven bestaan, waren ze voornamelijk in kleine en beperkte vormen. De Iowa Electronic Markets is bijvoorbeeld beperkt in omvang als een experimentele markt die speciaal is ontworpen voor onderzoeks- en onderwijsdoeleinden. Het is voor grote bedrijven als Google en Ford vrij gebruikelijk geworden om 'interne' voorspellingsmarkten te runnen, waar degenen binnen het bedrijf weddenschappen kunnen plaatsen op zaken als of projectdeadlines of verkoopdoelen zullen worden gehaald; vaak blijkt de feedback van de interne markt een nuttige correctie op de beloften van managers dat alles goed gaat. Op de Hollywood Stock Exchange kun je wedden op wat de verkooptotalen van een film zullen zijn in de weken nadat deze is uitgebracht. Natuurlijk kunnen Amerikanen ook wedden op verschillende uitkomsten met behulp van betere markten in andere landen – of gewoon die markt bekijken om te zien welke berichten ze verzenden.

Maar nu zijn er enkele opschuddingen dat de Amerikaanse voorspellingsmarkten nooit helemaal zijn verdwenen en mogelijk klaar zijn om weer te stijgen. Mary Brooks en Paul Rosenzweig vertellen het verhaal in "Laten we wedden op de volgende grote beleidscrisis – nee, echt niet" (Lawfare-blog, 13 juli 2021). Ze wijzen op een aantal nieuwe academische experimenten buiten de langlopende elektronische markten van Iowa:

Meer recentelijk heeft Georgetown University zijn eigen crowd-forecasting-platform gebouwd – dat niet strikt een voorspellingsmarkt is, maar eerder een manier om de meningen van experts te onderzoeken en te bundelen – specifiek voor geopolitieke toekomsten. Evenzo biedt Metaculus een platform voor een quasi-voorspellingsmarkt, waarin de valuta van de uitwisseling prestigepunten is, en iedereen kan een vraag indienen voor opname in de markt.

Ze wijzen erop dat het gebruik van interne voorspellingsmarkten voor bedrijven is toegenomen, en er is inderdaad een markt voor degenen met topgeheime toestemming in de Amerikaanse inlichtingengemeenschap:

Er is een aanzienlijke vraag naar interne bedrijfsvoorspellingsmarkten en crowd-forecasting. Google , Ford , Yahoo, Hewlett-Packard, Eli Lilly en een aantal andere prominente bedrijven hebben een zakelijke markt geëxploiteerd of blijven deze exploiteren. Sommige van hun vragen gaan misschien over geopolitiek, maar in de meeste gevallen wedden werknemers op onderwerpen als of deadlines zullen worden gehaald, welke producten van de grond zullen komen en welke winstverklaringen zullen zijn. …

In 2010 startte de inlichtingengemeenschap bijvoorbeeld een voorspellingsmarkt voor uiterst geheime geclearde overheidsmedewerkers op haar geclassificeerde netwerken. Van 2011 tot 2015 voerde de Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA) – de intelligentiegerichte zus van DARPA – de Aggregative Contingent Estimation (ACE) uit. ACE was een project dat was ontworpen om "de nauwkeurigheid, precisie en tijdigheid van inlichtingenvoorspellingen drastisch te verbeteren … [door middel van] technieken die de oordelen van veel inlichtingenanalisten opwekken, wegen en combineren." Vandaag de dag runt IARPA nog steeds de Hybrid Forecasting Competition , die "hybride geopolitieke voorspellingssystemen ontwikkelt en test".

Maar misschien wel het meest interessante, is dat er nu een bedrijf is genaamd Kalshi , goedgekeurd door regelgevers van de Amerikaanse overheid, dat handel op de uitkomst van gebeurtenissen mogelijk zal maken. Brooks en Rosenzeweig schrijven:

De afgelopen week opende een voorspellingsmarkt die werkt als een echte financiële uitwisseling zijn digitale deuren. Kalshi – een in San Francisco gevestigde startup die momenteel in bèta werkt – is de eerste volledig gereguleerde (CFTC-goedgekeurde) voorspellingsmarkt. Omdat Kalshi gereguleerd is, kunnen grotere bedragen worden ingezet dan op veel andere markten, waardoor ze een nieuwe activaklasse van evenementenfutures kunnen opbouwen. De implicaties hiervan zijn duidelijk: een activaklasse als deze zou kunnen dienen als alternatief of aanvulling op meer traditionele verzekeringen, waardoor bedrijven en particulieren zich kunnen indekken tegen misoogsten, cyberaanvallen of overstromingen.

Het is natuurlijk gemakkelijk om zorgen te uiten over voorspellingsmarkten. Zullen ze sommige mensen laten profiteren als zich een onaangename gebeurtenis voordoet? Ja, maar dat geldt ook voor een aantal volledig legale investeringen die men op andere financiële markten kan doen (zoals die met betrekking tot aandelenkoersen van verzekeringsmaatschappijen). Kunnen ze worden gespeeld door investeerders? Hoewel een groep investeerders de prijs zeker in de ene of de andere richting kan sturen, is er de ultieme vraag of het evenement daadwerkelijk plaatsvindt of niet. Degenen die de voorspellingsmarktprijs naar vreemde plaatsen willen sturen, moeten bereid zijn geld te verliezen.

Niemand zegt dat de marktvoorspelling perfect is: bij sportweddenschappen bijvoorbeeld wint de favoriet niet altijd. Maar voorspellingsmarkten bieden een manier om input van informatie en overtuigingen van een grote verscheidenheid aan mensen samen te brengen, in plaats van te vertrouwen op andere onvolmaakte voorspellingsmethoden, zoals luisteren naar insider-experts, externe experts of pollinggegevens. Als u denkt dat de kans op een toekomstige gebeurtenis, belichaamd in de voorspelling van marktprijzen, verkeerd is, dan is dat prima; ben je bereid om je overtuiging te ondersteunen met echt geld? Als je je daar niet goed bij voelt, moet je misschien eens heroverwegen hoe sterk je die overtuiging vasthoudt.

Gregory

%d bloggers liken dit: