Stilgehouden.nl

Verzet tegen plan Tata Steel om met kunstduin van staalslak natuur te compenseren

Bron

Er is een groeiend verzet tegen de plannen van Tata Steel om natuur te compenseren met de bouw van een kunstduin gemaakt van de omstreden staalslakken. Er wordt gevreesd voor het weglekken van zware metalen uit de slakken, wat kan leiden tot bodemverontreiniging. Opmerkelijk: ook Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), die eerder groen licht gaf voor het project, wacht nog op informatie van de staalfabriek over de te nemen voorzorgsmaatregelen.

Het kunstduin wordt aangelegd om te compenseren voor de bouw van het transformatorstation van Tennet op voormalig Tata-terrein. Hierdoor is de ecologische waarde van die locatie verloren gegaan. Het duin wordt aangelegd op het eigen terrein van Tata Steel, pal achter beeldenpark Een Zee van Staal.

Een van de drie bezwaarschriften die de omgevingsdienst binnen heeft gekregen tegen de komst van het kunstduin, komt van Dorpsraad Wijk aan Zee. Bestuurslid Hans Dellevoet schudt met zijn hoofd als hij kijkt naar de visualisatie van het hoge kunstduin. “Hier wordt een afvalberg succesvol verkocht als natuurcompensatie. Dat is zorgelijk. En dat naast een kwetsbaar duingebied. Zo’n enorme heuvel maken op basis van staalslakken is gewoon een heel slecht idee. We vrezen dat er gevaarlijke stoffen kunnen weglekken, want maatregelen kom je in de vergunningaanvraag niet tegen.”

Tekst gaat verder onder de foto

De omgevingdienst heeft de staalfabriek op 21 mei – onder voorwaarden – groen licht gegeven voor het aanleggen van het kunstduin. Maar op vragen aan de toezichthouder hoe Tata Steel denkt te voorkomen dat er stoffen kunnen weglekken, wordt snel duidelijk dat er ook bij de dienst zelf nog vragen leven. “We hebben aan Tata Steel nadere informatie gevraagd om aan te tonen dat aan de voorschriften in de vergunning wordt voldaan. Pas nadat Tata Steel dit heeft aangetoond, kan gestart worden met het toepassen van staalslak.”

Ook Kelly Uiterwijk, fractievoorzitter van de lokale partij Vrij! Beverwijk, heeft ferme kritiek op het proces. “Dit is toch heel gek. Je wilt dat de ecologische waarde kan herstellen. Maar in plaats daarvan wil Tata Steel een berg van veertig meter hoog met staalslakken neerleggen met daarbovenop wat helmgras. Ik begrijp heel goed dat daar zorgen over leven en dat mensen ook zullen zeggen: ‘dit is geen natuurcompensatie’.”

Het waterleidingbedrijf PWN is eigenaar van het naastgelegen grondgebied. Nic Grandiek, strategisch omgevingsmanager bij het bedrijf, laat weten “niet vóór, maar ook niet tegen” de komst van het kunstduin te zijn. Grandiek zegt dat het waterleidingbedrijf geen bezwaar heeft aangetekend.

Reactie Tata Steel

Tata Steel laat weten dat het kunstduin wordt geplaatst op een zeven meter dik zandpakket. “Uit metingen blijkt dat het grondwater zich op de bouwplaats op een diepte van meer dan drie meter bevindt”, zo schrijft het bedrijf in een reactie. “Er is geen risico dat het staalslak in direct contact komt met het grondwater.”

Het bedrijf vervolgt: “Het duin verhoogt de biodiversiteit op de site van Tata Steel en verbetert het zicht vanuit de omgeving. Het vergroot de landschappelijke kwaliteit. Voor de aanleg van het duin wordt inderdaad staalslak gebruikt, dat wordt toegepast conform de gebruiksvoorwaarden van dit milieu gecertificeerde product. Het staalslak wordt afgedekt met een dikke laag zand, dat met helmgras wordt beplant. Het project zal op verantwoorde wijze worden uitgevoerd, rekening houdend met omwonenden en natuur & milieu.”

Hoor- en Adviescommissie

Op 6 september wordt de kwestie door de hoor- en adviescommissie behandeld en zal er een advies worden gegeven aan het provinciebestuur.

Julia Schoen

%d bloggers liken dit: