Stilgehouden.nl

Vertrouwen in de ECB tijdens de pandemie

Bron

In turbulente tijden is vertrouwen in onze centrale banken belangrijk. Deze kolom gebruikt de enquêtegegevens over de verwachtingen van de consument om het vertrouwen in de ECB tijdens de Covid-19-pandemie te peilen. De auteurs stellen vast dat het vertrouwen in de ECB afhangt van de financiële kennis van consumenten en van de mate waarin zij door de pandemie worden getroffen, en dat dit vertrouwen en deze financiële kennis beide bijdragen aan een betere verankering van de inflatieverwachtingen van consumenten rond de inflatiedoelstelling van de ECB. Mogelijke routes om het vertrouwen te vergroten zijn activiteiten die de financiële kennis vergroten, de communicatie van de centrale bank inhoudelijk afstemmen en gericht zijn op mensen met weinig vertrouwen.

Bart Beekveld