stil gehouden

Twee concepten van libertarisme – Buchanan v Jasay

Bron

In een discussie in 2015 op Liberty Matters gaf ik commentaar op het werk van Anthony de Jasay onder de titel "tricks or treats". Terugkijkend, lijkt het mij dat ik het metaforische onderscheid van trucs en traktaties had kunnen gebruiken om duidelijker aan te geven wat het libertarisme van James M. Buchanan en Anthony de Jasay scheidt : Beide dachten aan het leven in een WEIRD (Western , hoogopgeleide, geïndustrialiseerde, rijke, democratische) [i] samenleving als een 'traktatie', terwijl ze libertaire waarschuwingen geven tegen de 'trucs' van regeringsuitbreiding in deze samenlevingen. [ii] Maar Jasay classificeerde contractarische argumenten als "theoretische trucs" die in feite zouden bijdragen aan het uithollen van de "praktische traktaties" van beperkte overheid, terwijl Buchanan contractarisme onderschreef als een "theoretische traktatie" die zou helpen om de "trucs" te vermijden die de overheid in de praktijk ontketenen.

Ondanks hun fundamentele libertaire instemming over veel beleidskwesties, werden Buchanan en Jasay gescheiden door respectievelijk hun contractarische en anticontractarische 'meningen'. Aangezien "de overheid alleen op opinie wordt gegrondvest" [iii] en aangezien "opinies van legitimiteit" niet alleen op traditie maar ook op ondersteunende theoretische verhalen zijn gebaseerd, maakt het mogelijk uit of een contractueel of een anti-contractueel theoretisch verhaal wordt ingeroepen bij het vormen van meningen over de (on)legitimiteit van staatsoptreden.

Onder de indruk van de Amerikaanse federalistische traditie van constitutionele democratie, probeerde Buchanan de "logische grondslagen van constitutionele democratie" te bieden. [iv] Maar hij beschouwde zijn geprefereerde contractuele rechtvaardiging van constitutionele democratie niet alleen als normatief dwingend; [v] hij ging er ook stilzwijgend vanuit dat contractarisme, voor zover het feitelijk zou worden ingebed in de heersende politieke opinie, zou bijdragen aan het politieke doel om de uitbreiding van de discretionaire bevoegdheden van de democratische regering te beperken.

In de ogen van Jasay is Buchanans contractuele logica gebrekkig, aangezien 'conceptuele unanimiteit van alle burgers' noodzakelijkerwijs berust op aannames die in strijd zijn met feiten. Dwang van concrete individuen wordt niet minder reëel als een fictief 'representatief' individu of de collectiviteit van alle individuen in fictieve 'conceptuele unanimiteit' het mogelijk zou kunnen 'autoriseren'. Afgezien van deze conventionele (“Hueman”) kritiek, lijkt voor Jasay de empirische psychologie die stilzwijgend ten grondslag ligt aan Buchanans contractarisme precair: burgers ervan overtuigen dat de aloude stelregel van “volenti non fit iniuria” [vi] van toepassing kan zijn op overheidsdwang, heeft het effect van een kalmeringsmiddel dat hen een goed gevoel geeft door hun anti-dwingende instincten tot rust te brengen.

Hoewel hij het libertaire doel van Buchanan deelt om de staatshandelingen te controleren en te beperken, denkt Jasay niet dat het propageren van contractarisme daartoe bevorderlijk is. [vii] Buchanan is een onwillige morele archist die gelooft dat fundamentele overheidsdwang kan worden gerechtvaardigd door de toestemming van de geregeerden, terwijl Jasay een morele anarchist is omdat hij gelooft dat overheidsdwang niet kan worden gerechtvaardigd door de vrijwillige toestemming van de geregeerden. In tegenstelling tot politieke anarchisten erkent Jasay dat anarchistisch geweld tegen een bepaalde staatsorde slechts aanleiding zal geven tot een andere dwingende staatsorde in plaats van tot een situatie zonder enige staat. In tegenstelling tot morele archisten denkt Jasay dat het ontkennen van de morele legitimiteit van de staat moreel en politiek een betere verdediging van vrijheid is dan contractarisme.

Kortom, in Jasay's ogen is het feit dat de staat, nadat deze is uitgevonden, niet zal verdwijnen, eerder een empirische dan een onafhankelijke, op instemming gebaseerde normatieve reden om in te stemmen met de politieke status-quo. Vooral in het geval van staten in WEIRD samenlevingen zou geweld tegen de staat naar alle waarschijnlijkheid leiden tot slechtere staten. Toch is instemmen met wat we niet kunnen voorkomen, iets anders dan het goedkeuren van een erkenningsregel [viii] die bekrachtigt wat onvermijdelijk is alsof het een normatief legitiem resultaat van toestemming is. In de mate dat deze laatste onderdeel wordt van de regel van erkenning van een samenleving, werkt het in werkelijkheid als een regel van onderwerping: als een ideologische "valse overtuiging" die de groei van de discretionaire bevoegdheden van de staat faciliteert in plaats van deze te belemmeren. Verwijzen naar staatshandelingen als het resultaat van "dwang" in plaats van een "conceptueel contract" kan niet alleen theoretisch maar ook praktisch de voorkeur hebben.

[i] Zie Joseph Henrichs. De raarste mensen ter wereld: hoe het westen psychologisch eigenaardig en bijzonder welvarend werd. Londen: Allen Lane. 2020.

[ii] De overeenkomsten van de basislogica van H. Geoffrey Brennan en James M. Buchanan. De macht om belasting te heffen. Analytische grondslagen van een fiscale grondwet. New York: Cambridge University Press. 1980 (herdrukt als volume 9 van The Collected Works of James Buchanan. Indianapolis: Liberty Fund, 1999 ev.) en Anthony de Jasay. De staat. Oxford: Blackwell, 1985. (herdrukt als Anthony de Jasay. The State. Indianapolis: Liberty Fund. 1980) zijn nogal opvallend.

[iii] Zie David Hume, David. Essays. Moreel, politiek en literair. Indianapolis: Vrijheidsfonds. 1985, essay iv.

[iv] Zoals de ondertitel van de "Calculus" luidt; zie James M. Buchanan en Gordon Tullock. De Calculus of Consent – De logische fundamenten van constitutionele democratie. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1962 (herdrukt als volume 3 van The Collected Works of James Buchanan. Indianapolis: Liberty Fund, 1999 ev.)

[v] Zelfs waar hij sprak over "de grenzen van de vrijheid", stond het dubbele probleem van de rol van de overheid ook altijd centraal; zie Buchanan, James M. The Limits of Liberty. Chicago: University of Chicago Press, 1975 (herdrukt als volume 7 van The Collected Works of James Buchanan. Indianapolis: Liberty Fund, 1999 ev.)

[vi] "Men kan geen onrecht worden aangedaan door wat men heeft geratificeerd door zijn eigen vrijwillige instemming"

[vii] Wilhelm von Humboldts "The Limits of State Action." Vrijheidsfonds. Geraadpleegd op 16 april 2021. https://www.libertyfund.org/books/the-limits-of-state-action/ wordt besproken in "vrijheidszaken" ####.

[viii] In de zin van Herbert LA Hart. 1961. Het concept van de wet. Oxford: Clarendon Press.

Hartmut Kliemt is een gepensioneerd hoogleraar filosofie en economie aan de Frankfurt School of Finance & Management en gasthoogleraar gedrags- en institutionele economie, Justus-Liebig-University, Giessen, Duitsland.

(0 OPMERKINGEN)

Exit mobile version