Stilgehouden.nl

[Thread] De reactie op Biden van Facebook's VP of Integrity is een schoolvoorbeeld van opschepperij en verduistering (Carl T. Bergstrom/@ct_bergstrom)

[Thread] De reactie op Biden van Facebook's VP of Integrity is een schoolvoorbeeld van opschepperij en verduistering (Carl T. Bergstrom/@ct_bergstrom)

Bron

Carl T. Bergstrom / @ct_bergstrom :
[Thread] De reactie op Biden van Facebook's VP of Integrity is een schoolvoorbeeld van opschudding en verduistering – Na Biden's kritiek op @Facebook vanwege hun passiviteit bij antivax-propaganda, gaat @fbnewsroom in het offensief. Ze brachten een persbericht uit dat een schoolvoorbeeld is van ophef, verduistering en agnatogenese. Hier is de link. Laten we kijken. https://about.fb.com/…

Bart Beekveld

%d bloggers liken dit: