Stilgehouden.nl

Te groot om te stranden? Bond versus bankfinanciering in de transitie naar een koolstofarme economie

Bron

Door Winta Beyene, PhD student in Finance, University of Zurich and Swiss Finance Institute, Manthos Delis Professor of Financial Economics, Montpellier Business School, Kathrin de Greiff, PhD kandidaat in Banking and Finance, Universiteit van Zürich en Swiss Finance Institute, Steven Ongena, Professor in Banking, University of Zurich, Swiss Finance Institute, KU Leuven en NTNU; […]

Jeroen Bouwer