Stilgehouden.nl

RIVM: Tata Steel belangrijkste oorzaak vervuiling IJmond, maar veel vragen over aangeleverde cijfers

Bron

De gevaarlijke en ziekmakende stoffen die in de omgeving van Tata Steel zijn gevonden, zijn voor een groot deel ook daadwerkelijk afkomstig van het staalbedrijf. Dat blijkt na onderzoek van het RIVM. Opvallend detail is dat de metingen van het RIVM niet overeenkomen met de door Tata Steel aangeleverde uitstootgegevens. Hierdoor is het aantal gemeten gevaarlijke stoffen in sommige gevallen wel 1.000 keer hoger dan werd verwacht. 

Veel inwoners van de IJmond hadden het al verwacht, maar nu is het een feit. Na het onderzoek van september, waaruit bleek dat onder meer kinderen in de IJmond onveilige hoeveelheden lood en PAK’s (schadelijke stoffen) binnenkrijgen, is nu ook het brononderzoek afgerond. De conclusie van het RIVM is duidelijk. Het grootste deel van de lokale vervuiling is afkomstig van het Tata Steel-terrein.

Op basis van luchtmetingen over drie jaren, bekeken de onderzoekers vijf verschillende groepen stoffen die in de omgeving tot luchtvervuiling leiden. Twee van deze groepen bevatten stoffen die zich over honderden kilometers kunnen verspreiden. Deze twee nemen ongeveer 50 procent van de vervuiling voor hun rekening.

De andere helft heeft een lokale oorsprong, stelt het RIVM. Deze drie groepen komen uit de industrie, het verkeer en bodemstof. De categorieën uit de industrie en het verkeer leiden grotendeels direct naar Tata Steel.

Tekst loopt door onder het kader.

Tata Steel is verplicht om in milieuverslagen een emissieregistratie bij te houden. Deze cijfers worden gecontroleerd door de omgevingsdienst van de provincie.

In het RIVM-onderzoek werden de emissiecijfers van Tata Steel in een model van het RIVM ingevoerd. Het model houdt ook rekening met zaken als windrichting, windkracht en bebouwing. Zo kon er een verwachting gemaakt worden van de door Tata Steel geproduceerde vervuiling.

Cijfers komen niet overeen

De meetresultaten van het luchtkwaliteitssysteem van de GGD kwamen echter niet in alle gevallen overeen met de door het RIVM berekende verwachting. Metalen als lood en vanadium werden tot wel 30 keer meer gemeten dan verwacht. Bij sommige PAK-soorten liep de concentratie op tot een factor 1.000 boven de verwachting.

Over het ontdekte gat maken inwoners van IJmond zich grote zorgen.

Tekst gaat verder onder de video.

Ook Linda Valent van de dorpsraad Wijk aan Zee spreekt zich uit onder het verschil tussen de berekende en de gemeten resultaten: “Er zijn wel eerder geluiden geweest dat CO2 een stukje hoger was dan Tata doet voorkomen. Als dat voor alle stoffen geldt, is dat niet goed.”

Het RIVM benadrukt dat de conclusie niet direct hoeft te betekenen dat Tata Steel met de cijfers heeft lopen rommelen. De onderzoekers geven ook andere mogelijke verklaringen voor ‘het gat’. Zo zijn onderaannemers op het Tata Steel terrein, zoals Harsco Metals en Pelt & Hooykaas, niet verplicht om hun emissiecijfers in te dienen.

Deze cijfers zijn dan ook niet meegenomen in de berekeningen, maar worden wel gemeten in de luchtkwaliteit. Ook spelen bronkenmerken mee, hierbij moet je denken aan de hoogte waarop een stof wordt uitgestoten of de temperatuur die de uitstoot op dat moment had. Het RIVM pleit voor een verbetering van deze monitoring. 

Gedeputeerde Olthof geeft aan dat de provincie met de resultaten aan de slag gaat. “Het verschil tussen de gemeten en de berekende resultaten moet dichter bij elkaar komen.”

Reactie Tata Steel

Na het publiceren van het rapport om 9.00 uur vanochtend plaatste Tata Steel een reactie op de website. “Net als iedereen zijn wij erg benieuwd naar het rapport”, schrijft Tata Steel. Het bedrijf heeft het rapport vanochtend ontvangen. “We nemen het uiteraard zeer serieus en gaan het nu nauwkeurig bestuderen. Wij vinden het erg als mensen in de omgeving van onze fabrieken zich zorgen maken. We zijn en blijven dan ook graag in gesprek met alle partijen: de omwonenden, de landelijke overheid, regionale overheid en gemeenten”, aldus Tata Steel.

Tata Steel was gisteren nog niet op de hoogte van de inhoud van het rapport en kon daarom nog niet reageren op de conclusies van het RIVM. Hun reactie volgt later vandaag.

Jeroen Bouwer