Stilgehouden.nl

Rijkswaterstaat geeft geen garanties over voortbestaan vuurtoren Lange Jaap

Bron

Er kunnen nog geen garanties worden gegeven over het voortbestaan van vuurtoren de Lange Jaap. Dat bleek tijdens de informatiebijeenkomst die de gemeente Den Helder samen Rijkswaterstaat vanavond organiseerde voor raadsleden en andere genodigden.

De woordvoerders van de overheidsorganisatie gaven aan eigenlijk nog geen idee te hebben welke kosten er gemaakt moeten worden, of welke renovaties moeten worden uitgevoerd. Zij durven daarom ook nog niet te beloven dat de iconische vuurtoren zal blijven staan.

Scheuren in de constructie

Henrik Hooijmeijer, directeur techniek binnen Rijkswaterstaat, vertelde dat de Lange Jaap in zijn constructie werkelijk uniek is in Nederland. Het bouwwerk is gemaakt van gietijzeren blokken die met verticale en horizontale bouten in elkaar zijn geschroefd. Volgens Hooijmeijer zijn er in het verleden al veel van deze bouten vervangen, maar tijdens de laatste inspectie bleek dat er zowel horizontaal als verticaal ruimte is ontstaan tussen de verschillende gietijzeren blokken. Dit leidt vervolgens tot scheuren. Volgens de technicus is het een beetje te vergelijken met een wc-rol: Wanneer je er op drukt kan het best veel aan, maar als er één scheurtje in de zijkant zit druk je hem zo plat.

 

Of het ook zo zal gaan met de lange jaap is niet zeker, maar toen de nieuwe scheuren werden ontdekt nam Rijkswaterstaat snel de beslissing om het gebied rondom de vuurtoren af te zetten. Dat deze plotselinge beslissing nodig was is volgens veel van de raadsleden toch te danken aan het eigen beleid van Rijkswaterstaat. ‘Hoe kan het dat er nu pas actie wordt ondernomen?’ Vroeg eigenlijk iedereen zich af.

Hoongelach

Rijkswaterstaat erkende dat zij al sinds 1998 op de hoogte zijn van het feit dat in de toekomst een groot onderhoud nodig zou zijn. De aard van de recent gevonden scheuren in de constructie maken echter dat alle eerdere bevindingen opnieuw moeten worden bekeken. Volgens Rijkswaterstaat is hen niet veel te verwijten, er is namelijk geen ramp gebeurd. Naar eigen zeggen waren ze er dus op tijd bij, al hadden ze begrip voor het hoongelach dat uit de zaal klonk toen zij dit standpunt hoorbaar maakten.

Aan het verder in kaart brengen van het noodzakelijke onderhoud zal de komende tijd aan gewerkt worden. Hiervoor zijn complexe berekeningen nodig. De hoop is dat er over een week meer duidelijkheid is, “maar dat kan ook langer duren”, zo waarschuwde de algemeen directeur van het vastgoed van Rijkswaterstaat.

Uit de berekeningen moet daarnaast blijken hoeveel het geheel gaat kosten. Of er een scenario mogelijk is waarbij de kosten te hoog worden weet Rijkswaterstaat ook niet. “Het is altijd een kwestie van geld. Wij zijn gebonden aan budgetten, en als die overschreden worden moet de minister hier over oordelen. De eerste stap is om te kijken of we moeten gaan stutten voor de winter”, volgens de directeur.

Gregory