Stilgehouden.nl

Onderhandelen over COVID-19-vaccinvereisten betekent niet dat vakbonden zich verzetten tegen mandaten: Dave Kamper van EPI biedt een Twitter-realitycheck

Bron

Vakbonden in het hele land werken eraan om te doen wat goed is voor de samenleving en hun leden als het gaat om COVID-19-vaccinmandaten. Maar er is wat misplaatste kritiek geuit op vakbonden, met name vakbonden in de publieke sector die met hun werkgever “impactonderhandelingen” voeren over COVID-19-vaccinmandaten.

Om het allemaal in perspectief te plaatsen, ging Dave Kamper , senior beleidscoördinator van de staat voor het Economic Analysis and Research Network (EARN) bij het Economic Policy Institute, naar sociale media om het mandaatprobleem op te lossen en ook om uit te leggen hoe impactonderhandelingen niet over het weigeren om mandaten op te volgen, maar over hoe veranderingen worden doorgevoerd en hoe deze de arbeidsomstandigheden beïnvloeden.

Een verslaggever van The Oregonian, Shane D. Kavanaugh, tweette over hoe stadswerkers in Portland wilden onderhandelen over arbeidsvoorwaarden in het licht van nieuwe COVID-19-vaccinmandaten:

Het is niet alleen politie. Alle werknemersvakbonden van Portland – die 70% van het personeelsbestand van de stad vertegenwoordigen – hebben nu het recht geëist om te onderhandelen over een nieuw COVID-19-vaccinmandaat.

Dat stuitte op een golf van aanvallen op vakbonden die er ten onrechte van uitgingen dat werknemers zich niet wilden laten vaccineren of collega's aanmoedigden om zich te laten vaccineren, met één tweet waarin vakbonden werden beschuldigd aan de verkeerde kant van het vaccindebat te staan.

Daarop twitterde Kamper :

Vragen om te onderhandelen over de impact van iets is niet hetzelfde als weigeren het te doen, of er zelfs tegen zijn.

Hij schreef verder:

Kun je het vaccin op tijd krijgen zonder zieke tijd te gebruiken? Wat wordt geaccepteerd als bewijs van vaccinatie, of bewijs dat u medisch niet in staat bent om het te nemen? Geldt dit ook voor politieke aangestelden en aannemers op locatie?

Dit zijn dingen die je bespreekt bij impactonderhandelingen.

Moeten medewerkers die op afstand werken zich laten vaccineren? Wie beslist of/wanneer een medewerker op afstand mag werken? Welke aanvullende veiligheidsmaatregelen zullen er op de werkplek worden getroffen naast een vaccinmandaat? Wordt er nog getest?

De vakbonden hebben vermoedelijk aan het begin van de pandemie onderhandeld over bepaalde bepalingen: verlof voor schoolsluiting, isolatieregels voor een blootstelling, enzovoort. Over sommige of al deze moet opnieuw worden onderhandeld met een vaccinmandaat.

Zelfs als een werkgever werknemers iets onmiskenbaar goeds aanbiedt, zoals een nieuwe vakantie om hen te bedanken voor hun harde werk, kunnen vakbonden nog steeds eisen, willen en MOETEN ze erover onderhandelen, het schriftelijk vastleggen en er formeel mee instemmen.

In de kern gaat het bij collectieve onderhandelingen niet om geld. Het gaat om macht. Het gaat om WIE BESLIST. Het principe van collectieve onderhandelingen is dat de baas niet de eenzijdige beslisser is en niet mag zijn. Dat is wat een eis om te onderhandelen betekent.

Je kunt de hele Twitter-thread-uitwisseling hier zien .

Jeroen Bouwer