Stilgehouden.nl

Marktwaarden ZIJN menselijke waarden

Bron

In een kritiek op een recente column van New York Times-columnist David Brooks, schrijft Andrew Bacevich, voorzitter van het Quincy Institute for Responsible Statecraft:

In een progressieve context is individuele waardigheid een eufemisme. Het is een linkse equivalent van 'vrij ondernemerschap', een term die door sommige rechtse partijen wordt gebruikt om een morele glans te geven aan beleid dat marktwaarden verheft boven menselijke waarden.

Bacevich, over het algemeen een zeer slimme man, maakt een veelgemaakte fout en ziet marktwaarden als in tegenspraak met of ondermijnend voor menselijke waarden. Maar wat zijn menselijke waarden? Het zijn de waarden die mensen hebben. Waar komen marktwaarden vandaan? Ze komen van mensen. Als veel mensen bereid zijn veel te betalen voor een beperkt aantal kaartjes voor bijvoorbeeld een concert, dan weerspiegelt de marktwaarde de waarde die die mensen aan de kaartjes hechten.

Bacevich zou het idee kunnen betwisten dat mensen die concertkaartjes net zoveel zouden moeten waarderen als zij. Maar als dat zo is, dan verwerpt hij gewoon menselijke waarden die niet overeenkomen met de zijne.

De fout van Bacevich is vergelijkbaar met een fout die al heel lang bestaat: het idee dat er een conflict is tussen eigendomsrechten en mensenrechten. In het begin van 1970, in de eerste lezing die ik Harold Demsetz, destijds een professor aan de Universiteit van Chicago, ooit zag geven, sprak Harold over die kwestie met een concreet voorbeeld. Hij hield zijn collegeaantekeningen omhoog en zei: 'Mijn eigendomsrechten in mijn aantekeningen zijn mijn rechten in mijn aantekeningen; ze zijn niet de rechten van de bankbiljetten op zich.” (Trouwens, ergens op mijn zolder heb ik nog steeds de reel-to-reel-tape van dat gesprek.)

(0 OPMERKINGEN)

Jeroen Bouwer