Stilgehouden.nl

Mag het asielschip toch langer blijven? Velsen-Noord mag erover stemmen

Bron

Inwoners van Velsen-Noord mogen zeggen of het schip met duizend asielzoekers weg moet of mag blijven liggen. Begin volgende maand mogen zij digitaal stemmen over de toekomst van de vluchtelingen in hun dorp. Om de organisatie van de raadpleging mogelijk te maken, blijft het schip zeker tot half april liggen. De afspraak is altijd geweest dat de boot uiterlijk op 1 maart zou vertrekken uit het Noordzeekanaal.

Het college wilde dat het opvangschip op 1 maart volgens afspraak zou vertrekken. Vorige week stelde de gemeenteraad voor om Velsen-Noorders zélf eerst te vragen of die vinden dat het schip kan blijven, of moet gaan. Het college ging daar vandaag in mee.

Op 10 maart wil de gemeente de resultaten van een digitale stemming binnen hebben, om de week erna een beslissing te nemen. Als de gemeente dan besluit dat het schip moet gaan, krijgt het COA nog een maand om de asielzoekers ergens anders onder te brengen.

Tekst gaat verder.

De burgemeester en wethouders hadden vandaag ook kunnen kiezen voor het plan dat zij vorige week aan de raad voorlegden. Dat voorstel hield in dat de Silja Europa op 1 maart zou moeten vertrekken.

Er zou een kleiner schip voor in de plaats komen. Op dat schip zouden ruim 200 mensen van de Silja Europa worden gehuisvest: de schoolgaande kinderen, hun ouders, mensen die in de buurt stage lopen en andere asielzoekers met ‘binding in de regio’.

Dat mes zou aan twee kanten snijden. Binnen een paar maanden komt er een nieuwe asielwet, waardoor Velsen, als iedere gemeente in Nederland, tóch al verplicht wordt weer een aantal asielzoekers op te vangen.

In die zin is de volksraadpleging verrassend. Burgemeester Dales: “Het is een enorme worsteling. Kies je voor medemenselijkheid of betrouwbaarheid? Ik denk dat we als college met ons voorstel 200 mensen hier te houden zowel onze geloofwaardigheid hebben behouden als ons menselijke gezicht hebben laten zien. Als de raad dan zegt dat ze toch wil kijken hoe de mensen in Velsen-Noord ernaar kijken, dan zijn wij daarmee overruled.” 

Gregory