Stilgehouden.nl

Laat me thuis werken, anders vind ik een andere baan

Bron

Werkgevers in de VS worstelen met de vraag of en hoe ze werknemers terug naar kantoor of een andere werkplek kunnen brengen. Op basis van op enquêtes gebaseerde gegevens blijkt uit deze column dat vier op de tien Amerikanen die momenteel minstens één dag per week thuiswerken, een andere baan zouden zoeken als werkgevers een volledige terugkeer naar het bedrijfspand eisen, en de meeste werknemers zouden positief staan tegenover een nieuwe baan die biedt hetzelfde loon met de mogelijkheid om twee of drie dagen per week thuis te werken. Het hoge aantal ontslagen en vacatures in de afgelopen maanden lijkt deels een weerspiegeling te zijn van een herschikking van werknemers op basis van de mogelijkheden om op afstand te werken.

Bart Beekveld