Stilgehouden.nl

‘Klimaatverandering of niet: verbeterde Hondsbossche Zeewering blijft veilig’

Bron

Ruim vijf jaar geleden werd de Hondsbossche Zeewering flink onder handen genomen: de 14 meter hoge dijk werd bedolven onder zand en daarmee een duin. Dat maakte de dijk veel veiliger en bewoners erachter hoefden niet te vrezen voor een dijkdoorbraak. En hij blijft veilig, ondanks het slechte klimaatrapport. Dit verzekert het hoogheemraadschap.

“De dijk, die 150 jaar geleden gebouwd is, is met pensioen”, legt Luc Kohsiek, dijkgraaf van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uit. “Daarvoor ligt een groot duinengebied met een strand. Dat neemt de veiligheid over van de dijk. De dijk is niet meer nodig.”

Een paar jaar geleden was wel duidelijk dat er iets moest gebeuren aan de Hondsbossche Zeewering. Kohsiek: “De dijk was niet meer goed, hij was vier meter te laag. Hij had eigenlijk 18 meter hoog moeten zijn. En wat er gebeurt er in de toekomst met de zeespiegelstijging? Straks moet er weer 2 meter bij, en weer 2 meter. Dan is er geen houden meer aan. Met zand is het daarentegen heel mooi. Je gooit er zand voor, en de golven en de wind zorgen ervoor dat je duinen houdt en dat het daardoor het zand min of meer op zijn plek houdt.”

Weinig

Als de zeespiegel in de toekomst gaat stijgen, hoeft het hoogheemraadschap naar eigen zeggen weinig te doen. “Dan gooien we er alleen een beetje zand bij. Dat is alles. De natuur zorgt ervoor dat het goed komt: als er genoeg zand is, brengen de golven het zand naar de kust. De wind blaast voor een deel het zand in de duinen. Als je dat systeem onderhoudt, kan het meegroeien met de zeespiegel.”

Kohsiek verzekert dat de zeewering nog heel veel jaren meegaat. “Wij toetsen elke twaalf jaar de hele kust, dat is net gedaan en hij is volledig veilig voor de komende twaalf jaar. Meestal kijken we daarnaast ook naar de volgende vijftig jaar, en voorlopig is hij – als we het goed onderhouden – zeker veilig voor de komende vijftig jaar. En waarschijnlijk ook voor daarna.”

Overigens wordt deze oplossing met zand niet alleen in Petten gebruikt, maar ook op andere plekken, waaronder Texel. “Omdat dit nu eenmaal flexibel is als de zeespiegel stijgt.”

Bart Beekveld

%d bloggers liken dit: