Stilgehouden.nl

Kermissen toneel van geweld en grimmige sfeer: hoe keren we het tij?

Bron

Op kermissen in Noord-Holland komen geregeld vernielingen, mishandelingen en diefstallen voor. Zo vonden afgelopen week op een kermis in Hoofddorp drie berovingen plaats in nog geen twee uur tijd. “De goede oude tijd moet echt terug”, stelt de directeur van de Nederlandse Kermisbond, Jan Boots. Maar de vraag is: hoe dan?

Vorig jaar moest de politie in linie eraan te pas komen om een kermis in Osdorp weer soepel te laten verlopen na hevige rellen. Dat jaar ervoor werd in Hoogkarspel zelfs een jongen in zijn hoofd gestoken.

Hoe kan dit gebeuren? Criminoloog Jasper van der Kemp stelt dat op kermissen verschillende groepen jongeren bij elkaar komen, want ‘ze willen allemaal daar zijn’. “En dat verhoogt de kans op mot tussen groepen en dus ook op incidenten. Én veel activiteiten op kermissen zijn of wat competitief of anderszins opwindend. De sfeer is dus sowieso wat opgewonden.”

Jong en oud, groot en klein

En dat moet anders, stelt Jan Boots van de kermisbond NKB. Hij zegt dat zijn leden inderdaad geregeld melding doen van een ‘ongezellige sfeer’. “Kermissen moeten juist een feest voor jong en oud, groot en klein zijn. Die gezelligheid moet terug.”

Volgens Boots houden kermisexploitanten iedere dag weer een vinger aan de pols. Juist met het kermisseizoen nu. “Wij letten daar allemaal heel goed op. Jongeren met messen moeten wij absoluut niet hebben. Want dit doet de kermissen in geen enkel opzicht goed. Gemeenten en kermistoezichthouders hebben intensief contact met elkaar om dit aan te pakken.”

Detectiepoortjes en jongerenwerkers

Gemeenten in Noord-Holland ondernemen diverse pogingen om het geweld een halt toe te roepen. Wat helpt en wat juist niet?

Amsterdam gebruikt detectiepoortjes om jeugd met messen buiten de terreinen te houden. Dat middel kan zeer zeker helpen, stelt Van der Kemp. “Praktisch gezien zijn detectiepoortjes waarschijnlijk wel effectief om in ieder geval geen messen op een kermis te hebben. Daarnaast is beveiliging van belang om mogelijk gedoe in de kiem te smoren.”

Het dragen van messen – onder meer op kermissen – is volgens Van der Kemp al langer onderdeel van een probleem bij groepen jongeren. “Daarvan is wel duidelijk dat er jongeren zijn die een mes bij zich hebben om stoer te zijn, maar ook veel die dat doen, juist uit angst. Die denken dat ze misschien veiliger zijn als ze zelf ook een mes bij zich hebben.” Handhaving hiervan is daarom essentieel, stelt Van der Kemp.

Bussum zet camera’s in om verdere vernielingen te voorkomen. “Dat zal niet heel veel doen”, meent Van der Kemp. “Je houdt daar namelijk de handeling niet mee tegen. Meer structureel zul je moeten denken aan jongerenwerkers. Mensen die ook echt begrijpen waar zowel de spanningen vandaan komen als de angst, waardoor jongeren messen bij zich hebben bijvoorbeeld.”

Gregory