Stilgehouden.nl

Hierdoor zijn de stijgende staalprijzen het grootste struikelblok voor het nieuwe stadion van Feyenoord

Bron

Het definitieve ‘ja’ of ‘nee’ van Feyenoord over de komst van een nieuw stadion hangt af van meerdere factoren. Pas als de financiering rond is en er een contract is afgesloten om het stadion te laten bouwen voor de in de businesscase begrote bouwkosten, kan het stadion er daadwerkelijk komen. Maar wat maakt die bouwkosten nu zo moeilijk te beheersen? Waardoor zijn deze kosten het grootste struikelblok voor het stadionplan? Dit is wat je moet weten over de bouwkosten van het nieuwe stadion binnen Feyenoord City.

Jeroen Bouwer