stil gehouden

Heeft statische elektriciteit – niet Gus Grissom – het luik van het Liberty Bell 7-ruimtevaartuig opgeblazen?

Bron

Zestig jaar later presenteren we een plausibele verklaring voor een van de meest blijvende mysteries van de ruimtewedloop.

Exit mobile version