Stilgehouden.nl

Handel en innovatie

Bron

Internationale handel is een belangrijke bepalende factor voor de winstgevendheid en overleving van bedrijven, dus het is normaal om te verwachten dat het zowel de prikkels om te innoveren als het tempo van creatieve destructie beïnvloedt. Deze column belicht vier belangrijke mechanismen waardoor internationale handel endogene innovatie en groei beïnvloedt: marktomvang, concurrentie, comparatief voordeel en kennisspillovers. Elk van deze mechanismen biedt potentiële statische en dynamische welvaartswinsten. Het discrimineren tussen alternatieve mechanismen voor deze dynamische welvaartswinsten en het versterken van het bewijs over hun kwantitatieve omvang blijven spannende gebieden van lopend onderzoek.

Bart Beekveld

%d bloggers liken dit: