Stilgehouden.nl

Google onthult een openbare preview van Google Cloud Armor Adaptive Protection, een door ML aangedreven service voor Google Cloud-apps en -sites ter bescherming tegen DDoS-aanvallen (Liam Tung/ZDNet)

Google onthult een openbare preview van Google Cloud Armor Adaptive Protection, een door ML aangedreven service voor Google Cloud-apps en -sites ter bescherming tegen DDoS-aanvallen (Liam Tung/ZDNet)

Bron

Liam Tung / ZDNet :
Google onthult een openbare preview van Google Cloud Armor Adaptive Protection, een door ML aangedreven service voor Google Cloud-apps en -sites ter bescherming tegen DDoS-aanvallen . Google Cloud-klanten kunnen nu het antwoord van Google op distributed denial of service (DDoS)-aanvallen testen.

Bart Beekveld

%d bloggers liken dit: