Site pictogram stil gehouden

Europese publieke goederen: hoe we meer kunnen leveren

Bron

In een omgeving van toegenomen onderlinge verwevenheid en verhoogde kwetsbaarheid lijkt er een objectieve behoefte te zijn aan meer Europese publieke goederen. Deze column stelt dat er een discrepantie bestaat tussen de behoefte aan en de populaire vraag naar dergelijke publieke goederen, vooral na de pandemie, en een aanhoudende onwil om hun aanbod te vergroten en ze te financieren. In deze context biedt het een eenvoudig analytisch kader voor het analyseren en mogelijk vergroten van het aanbod van Europese publieke goederen door in te spelen op veranderende politieke prikkels en institutionele dynamiek.

Mobiele versie afsluiten