Stilgehouden.nl

Een macroprudentieel kader voor niet-bancaire financiële intermediatie

Bron

Het tot dusver ontwikkelde beleidskader voor niet-bancaire financiële intermediatie is voornamelijk gebaseerd op microprudentiële instrumenten, waarbij wordt gekeken naar individuele instellingen en activiteiten. In deze column wordt betoogd dat de doeltreffendheid van deze instrumenten zou kunnen worden versterkt als ze vergezeld gaan van een alomvattend kader voor de beheersing van systeemrisico's. Dit raamwerk zou kunnen worden opgebouwd rond het bepalen van de juiste prijsstelling van backstops, het oplossen van de afweging tussen systeemrisico en bemiddelingskosten, het verminderen van het risico van een run op geldmarktfondsen, het oplossen van de agency-problemen bij sommige niet-bancaire financiële bemiddelingstransacties, en het verbeteren van de stresstesttools.

Julia Schoen

%d bloggers liken dit: