Site pictogram stil gehouden

Dit is het grootste probleem van de woningmarkt in Noord-Holland, en dit de oplossing

Bron

Het grootste probleem van de woningmarkt in Noord-Holland blijkt een tekort aan betaalbare woningen en sociale huur. Dat blijkt uit onderzoek van NOS in samenwerking met de regionale omroepen. 

De regionale omroepen en de NOS vroegen gemeenten wat zij zien als het grootste probleem op de woningmarkt, wat daarvan de oorzaken zijn en wat er nodig is om de woningcrisis op te lossen. Zeventien Noord-Hollandse gemeenten deden mee aan het onderzoek. 

Problemen van de woningcrisis

Gemeenten konden meerdere oorzaken aanwijzen als probleem voor de woningcrisis. Zestien van de zeventien gemeenten geven aan dat er onvoldoende betaalbare woningen zijn en dertien ervan ervaren een tekort aan sociale huurwoningen. Deze problemen sluiten aan bij het landelijke beeld. 

Het landelijke beeld schetst ook een tekort aan woningen voor senioren, zoals appartementen en ouderencomplexen. Dit is na het tekort aan betaalbare woning en sociale huur het meest genoemde probleem, maar in onze provincie lijkt dat niet als probleem te worden ervaren. Slechts in twee gemeenten vinden mensen dat er een tekort is aan seniorenwoningen.

Oorzaken van de woningcrisis

Ook is gevraagd wat als oorzaak van de problemen op de woningmarkt wordt ervaren. Daarin wijkt Noord-Holland wel af van het landelijk beeld. Landelijk blijkt een slechte doorstroming van ouderen een groot probleem, maar in onze provincie blijkt enkel Bloemendaal dat zo te ervaren. 

Wat de oorzaak dan wel is van de woningcrisis in Noord-Holland, is lastig vast te stellen. De meest genoemde reden is een gebrek aan regie vanuit de overheid, dat stellen de inwoners van Diemen, Amstelveen, Langedijk, Heerhugowaard en Huizen. 

Ook wordt een combinatie van factoren veel genoemd, zoals een verschil tussen vraag en aanbod, te weinig doorstroming en de afhankelijkheid van ontwikkelaars. 

Oplossing van de woningcrisis

Het afschaffen van de verhuurdersheffing is zowel landelijk als door de zeventien Noord-Hollandse gemeenten genoemd als oplossing voor de woningcrisis, negen gemeenten geven dit aan. Acht keer wordt een combinatie van oplossingen geopperd. Daarin wordt onder meer genoemd dat er meer regie vanuit de overheid nodig is, dat op diverse manieren de regelgeving moet veranderen en dat het stikstofprobleem aangepakt moet worden. 

Mobiele versie afsluiten