Stilgehouden.nl

De nasleep van staatsschuldencrises

Bron

Er is weinig consensus over de macro-economische gevolgen van staatsschuldencrises, ondanks de regelmaat van dergelijke gebeurtenissen. Deze kolom kwantificeert de totale kosten van wanbetalingen met behulp van een verhalende benadering op een groot panel van 50 landen tussen 1870 en 2010. Er worden significante en aanhoudende negatieve effecten geschat van schuldencrises vanaf 1,6% van het bbp en met een piek van 3,3%, alvorens terug te keren naar de trend vijf jaar later. Daarnaast zijn onderliggende oorzaken van belang. Wanbetalingen als gevolg van geaggregeerde vraagschokken leiden tot krimp op korte termijn, terwijl geaggregeerde aanbodschokken leiden tot grotere, meer aanhoudende verliezen.

Gregory

%d bloggers liken dit: