Stilgehouden.nl

De CIA heeft het Amerikaanse geweten verlamd

Bron

Een van de ergste gevolgen van het omzetten van de federale regering in een nationale veiligheidsstaat is de afstomping of verdraaiing van het geweten van het Amerikaanse volk. Met onwankelbare trouw aan het Pentagon, de Central Intelligence Agency en de National Security Agency hebben maar al te veel Amerikanen hun gevoel voor goed en kwaad opgeofferd aan het altaar van de ‘nationale veiligheid’, de term van twee woorden die de belangrijkste is geworden. term in het politieke lexicon van het Amerikaanse volk.

Het beste voorbeeld van dit fenomeen is de moordkracht van de CIA. De meeste Amerikanen zijn deze macht passief gaan accepteren, zonder enige gedachte over de slachtoffers tegen wie het wordt uitgevoerd en onder welke omstandigheden het wordt uitgevoerd.

Denk eens aan recente onthullingen dat de CIA van plan was Julian Assange, het hoofd van WikiLeaks, te vermoorden voor het onthullen van duistere geheimen van de Amerikaanse diepe staat aan de wereld.

Daarom hebben Amerikaanse functionarissen hem wraakzuchtig achtervolgd – niet omdat hij loog over de duistere activiteiten van het Pentagon en de CIA, maar eerder omdat hij de waarheid over hen onthulde.

Daarom probeerden ze hem te vermoorden – hem het zwijgen op te leggen, hem te straffen en een bericht te sturen naar andere potentiële onthullers van duistere geheimen van het nationale veiligheidsinstituut.

Maar iedereen met een geweten dat actief is, zou gemakkelijk zien dat het vermoorden van Assange gewoon moord zou zijn. En met het risico dat het voor de hand liggende is, is de moord op een onschuldig persoon ronduit slecht.

Maar de reactie van de reguliere pers op dit alles was één grote collectieve geeuw. Geen probleem. Het is gewoon weer een door de staat gesponsorde moord bedoeld om de 'nationale veiligheid' te beschermen. Als functionarissen van de Amerikaanse nationale veiligheidsstaat hebben besloten dat Assange moet worden uitgeschakeld, dan is dat gewoon zoals het is. Daarom hebben we tenslotte een CIA. We moeten ons aan zijn oordeel onderwerpen, zelfs als dat betekent dat we ons geweten daarbij moeten opofferen. Dat is tenslotte zijn taak: de 'nationale veiligheid' beschermen.

Tussen haakjes, er is vrijwel geen twijfel dat als ze zouden kunnen wegkomen met het vermoorden van Edward Snowden voor het onthullen van de waarheid over NSA-duistere activiteiten, ze hem ook zouden vermoorden. De waarschijnlijke reden dat ze Snowden niet hebben vermoord, is omdat ze geen manier hebben gevonden om de moordenaars uit Rusland te krijgen.

Toen de federale regering na de Tweede Wereldoorlog werd omgezet in een nationale veiligheidsstaat, sloot het Amerikaanse volk een impliciete overeenkomst met de duivel. Het akkoord gaf de nationale veiligheidsinstantie de macht om zich bezig te houden met duistere activiteiten, waaronder moorden. Maar een ander onderdeel van de afspraak was dat functionarissen hun duistere activiteiten geheim zouden houden voor het Amerikaanse volk, zodat mensen niet met hun geweten te maken zouden krijgen over een overheidsinstantie die mensen vermoordde.

De grote 'misdaad' van Assange en Snowden was het schenden van dat pact. Door duistere activiteiten onder de aandacht van het Amerikaanse volk te brengen, liepen ze het risico dat het geweten van de mensen zou gaan werken.

Tot nu toe lijkt er geen risico te zijn dat dat gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan de moord op de Iraanse generaal Qassem Soleimani. Dat was gewoon moord. Iran en de Verenigde Staten zijn niet in oorlog met elkaar. Natuurlijk wordt ons verteld dat Iran een "rivaal", een "vijand", een "tegenstander" of een "tegenstander" is, maar geeft dat moreel recht aan Amerikaanse functionarissen om Iraanse functionarissen te vermoorden? Dat doet het niet, net zoals het Iraanse functionarissen niet het recht geeft om Amerikaanse functionarissen te vermoorden.

Maar nogmaals, de reactie van de reguliere pers op de moord op Soleimani was één grote, grote collectieve geeuw. Het is onthullend dat er ook geen morele verontwaardiging werd geuit onder kerkelijke predikanten in heel Amerika. Als het Pentagon en de CIA het nodig achtten om Soleimani te vermoorden, is dat alles wat we moeten weten.

Om Amerika weer op het goede spoor te krijgen, hebben we een moreel ontwaken nodig, een die de werking van het geweten met zich meebrengt. Als die dag zou komen, lijdt het geen twijfel dat het Amerikaanse volk de CIA in de vuilnisbak van de geschiedenis zou werpen, waar alle kwaadaardige instanties thuishoren.

Julia Schoen