Stilgehouden.nl

Compenserende efficiëntieverbeteringen gebruiken om het EU-fusiebeleid te beoordelen

Bron

De meeste grote horizontale fusies worden onvoorwaardelijk goedgekeurd door mededingingsautoriteiten. Aangezien de meeste horizontale fusies prikkels genereren om de prijzen te verhogen en/of de productie te verminderen, lijkt de veronderstelling te zijn dat de resulterende efficiëntieverbeteringen aanzienlijk moeten zijn om ze gunstig te maken voor de consument. Deze column maakt gebruik van een nieuwe database met meer dan 1.000 fusies die door de Europese Commissie zijn onderzocht en laat zien dat, onder bepaalde veronderstellingen, compenserende efficiënties te groot lijken om haalbaar te zijn voor een groot deel van de fusies in de steekproef. Het standpunt van de Commissie over de vereiste efficiëntieverbeteringen was misschien te optimistisch en het lijkt te laks te zijn geweest bij de handhaving van haar fusiebeleid.

Gregory de Boer