Stilgehouden.nl

Armeense Milena nog steeds verstopt op zolder, geen doorbraak verblijfsvergunnning

Bron

Bijna één jaar geleden zagen we Milena (15) voor het eerst ondergedoken op een zolderkamer in West-Friesland. Een schrijnend beeld dat zorgde voor een mediastorm: een demonstratie en Kamervragen. Na meerdere gesprekken met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is Milena geen stap verder gekomen in haar proces. Ze hoopte op een gesprek met staatssecretaris Eric van der Burg, maar dat kwam er niet. Hierdoor blijft haar situatie rondom haar verblijfsvergunning onduidelijk en zit ze nog steeds ondergedoken op zolder. 

Eén ding weet ze zeker: “Ik wil in Nederland een toekomst opbouwen.” Niet lang geleden waren de berichten rondom de situatie van Milena nog hoopgevend. Dankzij Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) werd op 14 december een motie aangenomen. In die motie wordt de regering verzocht om het beleid voor de ‘Afsluitingsregeling’ opnieuw in te zien.

Door het aannemen van deze motie worden zaken, zoals die van Milena, herbeoordeeld en krijgen zo’n dertig kinderen alsnog een verblijfsvergunning in Nederland. Maar omdat Milena in het verleden even terug is geweest naar Armenië komt ze hiervoor niet in aanmerking. 

40.000 keer

Als Eliza Tsjoepieva, de juriste van Milena, hoort dat Milena hiervoor niet in aanmerking komt, zakt de moed haar even in de schoenen. Gelukkig kan ze nog terugvallen op de petitie, die meer dan 40.000 keer ondertekend is.

Omdat de petitie van Milena meer dan 40.000 keer ondertekend is, wordt de zaak van Milena voorgelegd bij staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie). Maar van de staatssecretaris, die het verzoekschrift via het ministerie doorgestuurd heeft gekregen, heeft Tsjoepieva ondanks meerdere pogingen nog steeds niks gehoord. “Als ik bel zeggen ze dat ik een mailtje moet sturen”, aldus Tsjoepieva. “Dat heb ik meerdere malen gedaan, maar we worden gewoon totaal genegeerd.”

Brief aan staatssecretaris

Voor Milena, die al bijna haar hele leven in Nederland woont, is de maat vol en schrijft ze deze zomer een open brief aan de staatssecretaris. “In mijn brief beschreef ik mijn situatie”, blikt Milena terug. “Dat ik al vier jaar aan het wachten ben en dat ik op deze manier niet verder kan bouwen aan mijn toekomst in Nederland.” 

Een paar dagen later krijgt Milena een reactie op haar brief: ‘Ik kan hier als staatssecretaris niet op ingaan’. “Ik was best wel teleurgesteld en verbaasd toen ik dit las”, vertelt Milena bedroeft. “Hoe kan het dat iemand met zo’n grote rol niks voor mij kan betekenen?”

Geen beroep meer op ‘discretionaire bevoegdheid’

Sinds 1 mei 2019 kunnen vreemdelingen zoals Milena geen beroep meer doen op de zogeheten ‘discretionaire bevoegdheid’ van de staatssecretaris. Daarvoor in de plaats toetst de IND voortaan in elke eerste aanvraag of er sprake is van een schrijnende situatie. 

Milena is dan ook ten einde raad. “We wachten nog steeds af en in de tussentijd doe ik niks. Het is namelijk een té groot risico om de zolder te verlaten. Ik kan niet even naar het strand of even een ijsje halen. Het leven is momenteel héél saai.”

Over de zaak van Milena

De 14-jarige Milena zit al meer dan drie jaar samen met haar familie ondergedoken in West-Friesland. Haar gezin komt uit Armenië en woont twaalf jaar in Nederland, maar krijgt geen verblijfsvergunning. Ze zijn bang om terug te gaan, omdat de vader van het gezin daar voor zijn leven vreest. In 2018 zijn ze uitgeprocedeerd. Volgens Tsjoepiev voldeed de asielaanvraag toen niet aan de juiste voorwaarden. 

Het gezin keert in hetzelfde jaar terug naar Armenië, maar binnen een maand vluchten ze naar Rusland omdat het te onveilig is. Ook in Rusland wordt de situatie nijpend, waarna het gezin in 2019 terugkeert naar Nederland. Sindsdien houden ze zich schuil op een zolder in West-Friesland.

De hoop was dat als haar asielaanvraag zou worden goedgekeurd, het hele gezin dan mocht blijven. Maar door meerdere afwijzingen van de IND is de focus volledig verlegd naar de petitie en is dat de laatste mogelijkheid om in Nederland te mogen blijven wonen.

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws vorig jaar augustus maakte met Milena:

Julia Schoen

%d bloggers liken dit: