Stilgehouden.nl

Antidumpingrechten, prijzen en China

Bron

De recente combinatie van een oplevende vraag en aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketens heeft geleid tot een zorgwekkende terugkeer van de inflatie. In de EU stegen de producentenprijzen van de industrie in juli 2021 met 12,2% op jaarbasis. In deze column wordt betoogd dat het schrappen van EU-antidumpingrechten de druk op de input- en consumentenprijzen op zijn minst gedeeltelijk zou verlichten. Daarentegen zou de recente afschaffing van China's gedifferentieerde behandeling in de antidumpingwetgeving van de EU zelfs kunnen hebben bijgedragen tot stijgende invoerprijzen.

Gregory