Stilgehouden.nl

Amazon meldt inkomsten uit de categorie "overige" in het tweede kwartaal, die voornamelijk de advertentieactiviteiten dekken, van $ 7,9 miljard, een stijging van 83% op jaarbasis, en inkomsten uit abonnementsdiensten van $ 7,9 miljard, een stijging van 28% op jaarbasis (Jill Goldsmith/Deadline)

Amazon meldt inkomsten uit de categorie "overige" in het tweede kwartaal, die voornamelijk de advertentieactiviteiten dekken, van $ 7,9 miljard, een stijging van 83% op jaarbasis, en inkomsten uit abonnementsdiensten van $ 7,9 miljard, een stijging van 28% op jaarbasis (Jill Goldsmith/Deadline)

Bron

Jill Goudsmid / Deadline :
Amazon rapporteert een omzet uit de categorie "overige" in het tweede kwartaal, die voornamelijk de advertentieactiviteiten dekt, van $ 7,9 miljard, een stijging van 83% op jaarbasis, en een omzet uit abonnementsdiensten van $ 7,9 miljard, een stijging van 28% op jaarbasis — Amazon realiseerde in het tweede kwartaal een netto-omzet van $ 113 miljard, een stijging van 27 % maar beneden de verwachtingen, waardoor de aandelen in de late handel werden gestoten.

Bart Beekveld

%d bloggers liken dit: